Een moment geduld...

Jaarverslag 2019

175 jaar zorg van harte!

175 jaar zorg van harte!

Voorwoord

Ons Diakonessenhuis: al 175 jaar vertrouwd en dichtbij

Impressie jubileumjaar

In 2019 bestond ons ziekenhuis 175 jaar. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Honderden patiënten deelden hun bijzondere ervaring met ons ziekenhuis. Er was een fototentoonstelling op onze 3 locaties, een jubileummagazine, attenties voor patiënten, een jubileumkoor en een spetterend personeelsfeest.

In 1844 startte het ziekenhuis met één arts en drie diaconessen, ziekenzusters die hun werk onbetaald deden uit liefde en overtuiging. 175 jaar later verwelkomen wij met ruim 3500 verpleegkundigen, artsen, collega’s van de ondersteunende afdelingen en vrijwilligers honderdduizenden patiënten en bezoekers in ons ziekenhuis. Sinds 1844 is de gezondheidszorg enorm veranderd, ook bij ons. Maar de combinatie van kwalitatief goede zorg en een grote betrokkenheid bij de patiënt is gebleven.

Dit jaar hebben we als ziekenhuis forse stappen gemaakt in de dagelijkse praktijk. We blijven vernieuwen en innoveren, zodat we ook in de toekomst het Diakonessenhuis Dichtbij blijven voor jong en oud. Zo startten we met sneldiagnostiek voor een groep patiënten met specifieke prostaatklachten, daarmee weet een patiënt binnen 36 uur of hij wel of geen prostaatkanker heeft. Ook is onze website een van de twee meest toegankelijke ziekenhuis websites van het land. We renoveerden onze locatie in Utrecht en openden op locatie Zeist een nieuwe apotheek.

We zijn dankbaar voor de stappen die we hebben gezet met onze partners. We werken nauw samen met ziekenhuizen uit de regio, met de huisartsen en met onder andere verpleeg- en verzorgingstehuizen. En sinds 1 november is er een speciale polikliniek van Jellinek gevestigd in ons ziekenhuis.

We hebben dit jaar een goed financieel resultaat, zoals we begroot hadden. Maar waar we vooral trots op zijn, is waar we als ziekenhuis voor op aarde zijn. Van de SEH tot de poli: mensen komen gespannen bij ons binnen, wachtend op een uitslag of behandeling. Gelukkig konden we veel van deze patiënten helpen. Deze patiënten en hun familie toonden vaak diepe dankbaarheid, dat is bij uitstek iets om trots op te zijn. Onze collega’s en medisch specialisten verdienen daartoe alle lof.

Bij het publiceren van ons jaarverslag zitten we middenin de Coronacrisis en ziet de wereld er heel anders uit dan in 2019. Wij zien dat de inzet van onze medewerkers fantastisch is om de zorg aan corona- en andere patiënten zo goed mogelijk te geven. De lange termijnimpact van de coronacrisis op de maatschappij, economie en het ziekenhuis is onzeker. Maar daarnaast zien we dat we meer zorg buiten het ziekenhuis gaan bieden de komende jaren, wat essentieel is om duurzame zorg te kunnen blijven bieden. We gaan dan ook samen met regionale partners op zoek naar nog meer samenwerking voor zorg dichterbij huis. Ook in deze roerige tijden blijven we samen gaan voor toegewijde en mensgerichte zorg: Diakonessenhuis Dichtbij.

Raad van Bestuur

John Taks
Martijn Wiesenekker

Diakonessenhuis

Filmpje bekijken

Jaaroverzicht

In dit overzicht staan onze resultaten van 2019. Daarnaast gaan we in op de financiële resultaten, die zijn opgenomen in de jaarrekening. Ook leggen we verantwoording af over hoe we de Zorgbrede Governancecode naleven.

Onze strategie bestaat uit vier focuspunten: Zorg/waarde voor de patiënt, Slim & innovatief investeren in de toekomst, Persoonlijk leiderschap & professionaliteit en Samen met onze (regionale) partners. In 2019 investeerden we in deze focuspunten. Hieronder de belangrijkste resultaten per focuspunt. 

 
In het Diakonessenhuis krijgen onze patiënten deskundige zorg van hoge kwaliteit. Dat doen we op basis van belangrijke pijlers: de beleving van patiënten, de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de zorg.

Patiënten waarderen onze persoonlijke aandacht

Ons klantervaringsonderzoek laat zien dat onze patiënten erg tevreden zijn met de zorg en dienstverlening in onze kliniek en polikliniek.

> Lees meer

Veiligere zorg met behulp van klachten, claims en calamiteiten

Door goed zicht op en het goed afhandelen van klachten, claims en calamiteiten is en blijft de zorg in het Diakonessenhuis veilig.

> Lees meer

Continu werken aan optimale veiligheid

Wij leren continu van situaties waarbij het proces niet verloopt zoals bedoeld. Door Veilig Incident Melden(VIM) werken we continu aan de optimale veiligheid van onze patiënten. 

> Lees meer

Sneldiagnostiek prostaat: duidelijkheid binnen 36 uur

Vanaf eind december 2018 kunnen patiënten met een verhoogd PSA* of verdacht rectaal toucher in ons ziekenhuis gebruik maken van het traject ‘sneldiagnostiek prostaat’.

> Lees meer

Ons Allergiecentrum als spraakmakende innovatie in Dokters van Morgen

Dinsdagavond 15 januari stond ons Allergiecentrum, dat in september 2018 opende, centraal in een uitzending van Dokters van Morgen. 

> Lees meer

Nieuwe apotheek in Zeist ook ’s avonds open

Het Diakonessenhuis in Zeist heeft sinds 19 maart weer een apotheek. Vanaf eind april kunnen daar ook ’s avonds en in het weekend medicijnen worden afgehaald.

> Lees meer

Tot het laatste moment dicht bij je naaste met een koppelbed

Op 16 juli heeft het Diakonessenhuis twee koppelbedden gekregen van stichting Roparun. Eén voor Utrecht en een voor Zeist. Het koppelbed kunnen we eenvoudig aanschuiven aan een ziekenhuisbed. 

> Lees meer

Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met keurmerken

Per 1 oktober stoppen wij en vijf andere regionale ziekenhuizen met het voeren van keurmerken. De keurmerken zeggen steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen.

> Lees meer

Website een van de twee meest toegankelijke van het land

Onze website is een van de enige twee websites van Nederlandse ziekenhuizen die voldoet aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. We besteden dan ook veel aandacht aan de toegankelijkheid.

> Lees meer

Zie ook

De zorg staat voor een uitdaging. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en de zorgkosten rijzen de pan uit. Innovaties en technologie kunnen een oplossing bieden. We investeren daarom slim en innovatief in de toekomst: van samenwerking met ketenpartners tot vernieuwende digitaliseringsprojecten. Van het verbeteren van onze logistiek tot (ver-)bouwprojecten. Maar ook door onderzoek en nieuwe manieren van (samen)werken.

Bij onze strategie ‘Diakonessenhuis Dichtbij’ hoort een passend gebouw

In 2019 werkten we aan verschillende grote (ver)bouwprojecten. Zo creëren we een gebouw dat aansluit op de (toekomstige) zorgactiviteiten van ons ziekenhuis. 

> Lees meer

Betere zorg met onze kritische en bekwame zorgprofessionals

In 2019 behaalden we op wetenschappelijk vlak weer goede resultaten.

> Lees meer

Toegankelijke digitale data en informatie voor patiënten en zorgverleners

We hebben een nieuwe versie van het zorgverleners- en patiënten portaal. Patiënten kunnen hierdoor eenvoudig hun persoonlijke informatie digitaal downloaden. 

> Lees meer

Diakonessenhuis helpt patiënten met innovatieve VR-handschoen

Met behulp van een innovatieve VR-handschoen kunnen aandoeningen aan hand- en polsgewrichten in de toekomst veel nauwkeuriger dan nu worden gemeten.

> Lees meer

Telemonitoring platform geeft hartpatiënten meer zelfregie

Een nieuw digitaal platform geeft chronische hartpatiënten meer inzicht en regie over hun ziekte- en genezingsproces. Begin 2019 zijn zo’n 40 patiënten van het Diakonessenhuis op het platform aangesloten.

> Lees meer

Eerste patiënten van start met digitale COPD-coach

In 2019 kunnen patiënten met de longziekte COPD gebruik maken van SanaCoach-COPD. Dit is een digitaal programma. Patiënten kunnen thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid met de COPD-coach goed in de gaten houden. 

> Lees meer

Een rookvrij ziekenhuis

Vanaf 5 maart zijn we een 100% rookvrij ziekenhuis. Dat geldt voor alle gebouwen, buitenruimten, het parkeerterrein en de tuinen op onze locaties Utrecht en Zeist.

> Lees meer

Sneller door onze preoperatieve screening

Vanaf 5 maart gebruiken we een nieuwe verpleegkundige anamnese voor klinisch lang verblijf en kortere vragenlijsten op de preoperatieve screening (POS). 

> Lees meer

Robotarm in OK voorkomt tientallen amputaties

In een speciale OK in ons ziekenhuis in Utrecht maken we gebruik van een robotarm. Daarmee voorkwamen we in een half jaar tijd tientallen amputaties van voeten en onderbenen. 

 

> Lees meer

Opnemen zonder bed

Vanaf september 2019 zijn we gestart met ‘opnemen zonder bed’ op meerdere afdelingen. Hiermee kunnen vooraf geselecteerde patiënten lopend naar de OK.

 

> Lees meer

Instellingsvisitatie voor ons ziekenhuis

In 2019 behaalden we, als een van de eerste ziekenhuizen in de regio, de instellingsvisitatie voor medisch specialistische vervolgopleidingen.  

> Lees meer

Zilveren certificaat voor duurzame zorg

Op 25 september ontvingen we als Diakonessenhuis Utrecht het Zilveren Milieu Certificaat van het Milieu Platform Zorgsector. 

> Lees meer

Betere verpleegkundige zorg door functiedifferentiatie

Sinds het ontstaan van de hbo-opleiding Verpleegkunde is er onduidelijkheid over het verschil in taken en competenties tussen mbo-, in-service en hbo-verpleegkundigen. 

> Lees meer

Zie ook

We geloven in de kracht van samenwerking. In de (nabije) toekomst wordt de zorg steeds meer vanuit netwerken georganiseerd. Dit vraagt een intensieve samenwerking met andere instellingen en organisaties uit de 0e,1e, 2e en 3e lijn. Daarbij kijken we altijd naar onze toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Met als doel: het leveren van toegankelijke, mensgerichte zorg van topkwaliteit.

Persoonlijk opleidingsbudget

In het Diakonessenhuis vinden we het belangrijk om in onze collega's te investeren en werkplezier actief te promoten. 

> Lees meer

Meer ruimte voor opleidingen, stages en leerwerkplaatsen

Als opleidingsziekenhuis werken we samen met meerdere scholen, die een uitmuntende score hebben voor hun verpleegkundige opleidingen, om meer stage- en opleidingsplekken te kunnen bieden. 

> Lees meer

Blijven inspireren, leren en ontwikkelen

In 2019 startten we met een uitgebreid management development-programma voor onze teammanagers, stafmanagers en clustermanagement.

> Lees meer

Less training more learning

We richten de bij- en nascholing van verpleegkundigen leuker, doelmatiger en met meer eigen regie voor collega’s in. Dit doen we met scenariotrainingsdagen, waarop meerdere scenario’s geoefend worden. 

> Lees meer

Vrijwilligers, bedankt!

Onze vrijwilligers werden eind november in het zonnetje gezet tijdens de koffieochtend en -middag in Utrecht en Zeist. Op beide locaties was het een gezellige boel, met koffie en gebak. 

> Lees meer

Verpleegkundigen in hun kracht met leergang verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundigen hebben vaak een duidelijk beeld over hoe zij de zorg beter of anders zien. Het is dan de uitdaging om invloed uit te oefenen op veranderingen in het beleid omtrent kwaliteit en veiligheid van de zorg.

> Lees meer

Zie ook

We geloven in de kracht van samenwerking. In de (nabije) toekomst wordt de zorg steeds meer vanuit netwerken georganiseerd. Dit vraagt een intensieve samenwerking met andere instellingen en organisaties uit de 0e,1e, 2e en 3e lijn. Daarbij kijken we altijd naar onze toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Met als doel: het leveren van toegankelijke, mensgerichte zorg van topkwaliteit.

Investeren in regionale samenwerkingen

In 2019 investeerden we in de samenwerking met vertrouwde samenwerkingspartners als het UMCU, huisartsen en verloskundigen. 

> Lees meer

Samenwerking regionale ziekenhuizen voor zeldzame kankersoorten

Het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en Ziekenhuis Rivierenland werken nauw samen op het gebied van zeldzame kankersoorten onder de naam Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

> Lees meer

Negen extra bloedafnamepunten in de buurt

In samenwerking met Saltro stellen wij negen extra bloedafnamepunten in de regio Utrecht Noordoost open voor patiënten van het Diakonessenhuis. 

> Lees meer

Internationaal onderzoek naar schouderbreuken

Drie Utrechtse ziekenhuizen zijn in 2019 een internationaal onderzoek gestart naar de beste behandeling bij schouderbreuken. Het onderzoek is samen met ziekenhuizen in Luzern en Chur (Zwitserland) opgezet. 

> Lees meer

Unieke samenwerking Jellinek en Diakonessenhuis

In het Diakonessenhuis in Utrecht is sinds 1 november een speciale polikliniek van Jellinek gevestigd. Door deze unieke samenwerking kunnen patiënten met een verslaving direct en nog in het ziekenhuis worden geholpen om te stoppen of te minderen.

> Lees meer

Huisartsensymposium 2019: thema oncologie

Op de laatste woensdag van november was ons jaarlijkse huisartsensymposium. Het thema van dit jaar was oncologie. 

> Lees meer

Zie ook

De mooie resultaten uit de vorige hoofdstukken zijn het resultaat van
een solide basis en sturing. Hier leest u hoe we dit in 2019
binnen het Diakonessenhuis hebben georganiseerd. Partijen als de
Raad van Bestuur, het managementteam, de Federatie Medische Staf
Diakonessenhuis, de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht
maken hun bijdrage inzichtelijk.

Organisatie

Het Diakonessenhuis is een privaatrechtelijke stichting. We zijn een algemeen ziekenhuis op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn.

> Lees meer

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt het ziekenhuis en is verantwoordelijk voor: 
• de realisatie van de doelstellingen van het ziekenhuis; 
• de strategie en het beleid van het ziekenhuis; 
• daaruit voortvloeiende kwaliteit en veiligheid van zorg en een financieel gezond ziekenhuis. 

> Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Diakonessenhuis.

> Lees meer

Federatie Medische Staf Diakonessenhuis

De Federatie Medische Staf Diakonessenhuis (FMSD) is de overkoepelende vereniging waarin de gehele medische staf vertegenwoordigd is. 

> Lees meer

Verpleegkundige Adviesraad

In 2019 ontwikkelden we de VAR en haar positie in het Diakonessenhuis verder. Ook ontwikkelden we de verpleegkundige beroepsgroep verder door tot een (pro)actief en professioneel netwerk, door onder andere de derde leergang Verpleegkundig leiderschap en functiedifferentiatie. 

> Lees meer

Cliëntenraad

De Cliëntenraad levert vanuit cliëntenperspectief een bijdrage aan optimale kwaliteit van zorg en veiligheid voor alle cliënten van het Diakonessenhuis.

> Lees meer

Ondernemingsraad

In 2019 ging de Ondernemingsraad over op een nieuwe vorm van medezeggenschap. Om meer en beter in contact te staan met de collega’s. Daarom gebruiken we sindsdien ook de participatie-app. 

> Lees meer

Zie ook

Het Diakonessenhuis is een gezonde organisatie. Wij leveren goede zorg vanuit
een stevig financieel fundament. We zetten onze middelen op een slimme
manier in. Juist het doelmatig omgaan met geld is noodzakelijk in een tijd
waarin de zorgvraag groeit en de middelen schaarser worden. In dit hoofdstuk
laten we zien hoe we onze financiële middelen hebben gebruikt en wat onze
resultaten zijn. Meer daarover leest u ook in onze jaarrekening.

Financieel fundament

Het Diakonessenhuis heeft geen winstoogmerk. Gegeven de toenemende risico’s die ziekenhuizen moeten dragen en de investeringen die wij moeten doen in ICT, bouw en innovaties is een goed weerstandsvermogen en rendement wel noodzakelijk.

 

> Lees meer

Ontwikkeling 2019 ten opzichte van 2018

Het resultaat over boekjaar 2019 bedraagt € 3,7 miljoen. Dit is een stijging van € 1,1 miljoen ten opzichte van boekjaar 2018. Deze stijging is voornamelijk te verklaren door de sterke stijging van de omzet zorgprestaties zorgverzekeringswet (+ € 10,0 miljoen). 

> Lees meer

Overige opbrengsten en subsidie

De overige opbrengsten zijn in 2019 hoger dan in 2018 (+ € 1,8 miljoen). De belangrijkste redenen voor deze stijging is een stijging van de huuropbrengsten en een stijging van de medicijnopbrengsten.

> Lees meer

Afschrijvingskosten, bijzondere waardevermindering en financiële baten en lasten

De afschrijvingskosten waren in 2019 € 0,9 miljoen hoger dan gerealiseerd in 2018; onder andere als gevolg van de hogere investeringsuitgaven t.o.v. 2018.

> Lees meer

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn gestegen met € 2,5 miljoen. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van meer kosten voor (dure) geneesmiddelen (in totaal ongeveer € 2,9 miljoen).

> Lees meer

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gestegen met € 6,4 miljoen. Deze stijging is voor een beperkt deel het gevolg van hogere inzet van personeel (1.800,6 naar 1.815,2 fte).

> Lees meer

Financiële ratio’s

De financiële gezondheid van het Diakonessenhuis licht gestegen t.o.v. vorig jaar. Zichtbaar is dat op alle drie de afgesproken normen met de banken ruim boven de norm voor 2019 werd gescoord.

> Lees meer

Balans

Op de debetzijde van de balans zien we als gevolg van de toegenomen investeringen een stijging van de vaste activa van € 15 miljoen.

> Lees meer

Financiële vooruitblik 2020 en verder

In 2019 is de financiële planning voor het Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) en de overige investeringen verder uitgekristalliseerd.

> Lees meer

Impact Coronavirus (COVID-19)

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID -19) zorgde begin 2020 voor veel patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland.

> Lees meer

Risicobeheersing

Om veilige zorg van hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren is het belangrijk dat we onze risico’s goed in beeld hebben, maar ook oog hebben voor verbeterpotentieel op onderwerpen waarop we willen excelleren. 

> Lees meer