Een moment geduld...

Jaarverslag 2020

in verbinding verder

Jaarverslag 2020

in verbinding verder

Jaarverslag 2020

in verbinding verder

In verbinding verder

Voorwoord

Ons jaarplan voor 2020 had als centraal thema ‘In verbinding verder’. En ook al ging vanaf begin maart het hele jaar anders dan we dachten, als er íets is wat we in 2020 hebben gedaan, is het wel in verbinding samenwerken. Want dat was de enige manier om de coronapandemie het hoofd te bieden. En om onze patiënten, hun naasten en onze zorgprofessionals samen zo goed mogelijk bij te staan. De crisisorganisatie, zorg- en ondersteunende afdelingen deden samen wat ze konden om de collega’s op de cohortafdelingen, Intensive Care en SEH maximaal te ondersteunen.

De Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad en de Raad van Toezicht leefden erg mee en stonden ons bij met goede adviezen. Onze dank daarvoor. In het bijzonder ook onze dank aan het bestuur van de medische staf (FMSD). Hun raad, daad en steun was onmisbaar om de coronacrisis in ons ziekenhuis het hoofd te bieden.  

Corona intensiveerde ook de verbinding met onze partners in de regio: met de huisartsen en de collega’s in het Regionaal Overleg Acute Zorg. En we ondersteunden de regionale GGD door een teststraat in te richten en in ons laboratorium de analyses van de coronatesten uit te voeren. Meer daarover leest u in het coronahoofdstuk in dit jaarverslag.

Naast corona hebben we dit jaar toch ook een aantal doelen uit ons jaarplan waar kunnen maken. Dat kon alleen door ons het digitale vergaderen en (thuis)werken via Webex snel eigen te maken. Dat is goed gelukt. Zo hebben we intern en extern met goede resultaten samen kunnen werken aan ‘juiste zorg op de juiste plaats.’ Als voorbeelden noemen we graag de BeterDichtbij app voor patiënten, het data delen over kankerpatiënten met vijf ziekenhuizen in de regio, het nieuw opgezette Transferteam complexe nazorg, de digitale videovoorlichting voor patiënten en de samenwerking met het UMC Utrecht in een Longchirurgisch centrum. En al liep de Bouw vertraging op, we leverden wel een aantal bouwprojecten op. En konden twee belangrijke projecten voor 2021 voorbereiden: de Qualicoraccreditatie en de implementatie van een ziekenhuisbreed nieuw elektronisch patiëntendossier.

Al met al een uitzonderlijk jaar waarin we veel zorgen hadden. Over onze patiënten, zowel de coronapatiënten als de patiënten van wie we zorg moesten uitstellen. Over het welbevinden van onze collega’s, van wie we zo veel vroegen en die, zeker in de begintijd, met veel onzekerheden moesten werken in ‘de frontlinie’ en die daardoor extra zorgen om thuis hadden.

Als Raad van Bestuur hebben we erg met iedereen meegeleefd en geprobeerd hen te steunen en faciliteren waar mogelijk. We beseffen heel goed welke enorme inzet en flexibiliteit alle collega’s geleverd hebben. Daar zijn we dankbaar voor en dat vervult ons met trots. Datzelfde geldt voor de intensieve samenwerking met onze zorgpartners in de regio.

We hopen en vertrouwen dat we de pandemie nu snel achter ons kunnen laten. En dat we de verbinding die in 2020 alleen maar sterker is geworden, vast kunnen houden in de toekomst.

John Taks en Martijn Wiesenekker
Raad van Bestuur Diakonessenhuis

Diakonessenhuis

Filmpje bekijken

Jaaroverzicht 2020

 

In dit jaaroverzicht vindt u onze resultaten 2020. We kunnen niet anders dan het overzicht beginnen met een terugblik op de impact van de coronapandemie voor onze patiënten. Daarnaast laten we graag zien welke concrete mijlpalen we bereikten. U vindt ze onder de vier onderdelen van onze strategie: Zorg/waarde voor patiënten, Slim & innovatief investeren in de toekomst, Persoonlijk leiderschap en professionaliteit en Samen met onze (regionale) partners. Natuurlijk gaan we ook in op onze financiële resultaten en leggen we verantwoording af over hoe we de zorgbrede governancecode nakomen.

 

Corona

 

Op 4 maart namen we in ons ziekenhuis de eerste coronapatiënt op op de Intensive Care. Dat was het begin van wat een ongekend ingrijpend en bewogen jaar zou worden. De wereldwijde pandemie had ook voor ons een impact die diepe indruk maakte op alle collega’s.

Voor het bestrijden van de crisis tuigden we al snel een crisisorganisatie op. De eerste maanden waren het Crisisteam en Operationeel Team dagelijks actief en we bleven het hele jaar in nauw contact met de regionale en landelijke crisisteams. Er viel zeer veel te managen en organiseren. In vogelvlucht:

Het sluiten van locatie Doorn en het afschalen van bijna alle planbare zorg op locatie Zeist tijdens de eerste golf, het uitbreiden van onze IC-capaciteit van 13 naar 25 bedden op het (OKC)IC in Utrecht en de enorme inspanningen om die te voorzien van het juiste personeel en apparatuur uit Zeist. Het inrichten en bemensen van speciale, afgeschermde corona-afdelingen. Het scheiden van patiëntstromen in corona en niet-corona op de spoedeisende hulp. Zo goed mogelijk zorgen voor onze collega’s terwijl er landelijk grote schaarste was aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten die alleen bij hoge uitzondering bezoek konden ontvangen of een begeleider konden meenemen maar waar we in wel menselijk mee om bleven gaan. Ons hele ziekenhuis inrichten volgens de 1,5 meter samenleving. Het screenen van patiënten en bezoekers bij onze hoofdingangen in Utrecht en Zeist op coronaklachten. Het inrichten van een ‘testlocatie’ op locatie Zeist en het analyseren van testen in ons laboratorium, ook voor de GGD regio Utrecht. En tijdens de tweede golf was de ‘piek’ dan wel minder hoog, maar de coronadruk duurde veel langer. Bovendien kampten we toen, net als alle ziekenhuizen, met een hoger ziekteverzuim.

Ruim driehonderd collega’s uit de (algemene) ondersteuning en backoffice werkten bijna of helemaal vanuit huis en moesten privé en werk zien te combineren. Daarin vonden we steeds beter onze digitale weg. Ook deze collega’s waren onmisbaar om ons ziekenhuis draaiend te houden voor zo veel mogelijk patiënten.

Uiteindelijk lagen in 2020 690 coronapatiënten in ons ziekenhuis, waarvan 121 op onze Intensive Care. Helaas overleden 81 coronapatiënten bij ons. Achter deze cijfers schuilt een enorme impact op ieder van de patiënten en hun naasten, evenals op al onze collega’s. Die impact laat zich niet beschrijven in een jaarverslag. Toch geven we hierna een aantal impressies en momenten uit dit zeer bewogen jaar.

Wat ons naast de zorgen en het verdriet voor altijd bijblijft, zijn de enorme saamhorigheid waarmee we ongekende zaken voor elkaar hebben gekregen. En hoe we de kleine, zo vanzelfsprekende dingen het meeste misten in de dagelijkse omgang met onze patiënten en elkaar: het schouderklopje, het kneepje in de arm, het samen lachen en lunchen zónder de 1,5 meter afstand.

 

 

Beeldbellen met familie van coronapatiënten

Op de Intensive Care afdeling waar coronapatiënten liggen, kunnen artsen en verpleegkundigen nu ook beeldbellen met familie van de patiënt. Daarvoor heeft de afdeling zes iPads gekregen.

Foto: Annelien Nijland Fotografie

> Lees meer

Virtueel revalidatieprogramma voor coronapatiënten

Voor coronapatiënten starten we met een virtueel revalidatieprogramma. We brengen patiënten met een vr-bril (virtual reality) even in een totaal andere omgeving. Dit prikkelt de hersenen en stimuleert patiënten om te bewegen. Wij zijn het eerste ziekenhuis in Nederland dat coronapatiënten bij hun herstel helpt met vr-techniek.

> Lees meer

Eerste IC-café voor coronapatiënten

Voor coronapatiënten organiseerde ons nazorgteam het eerste IC-café in onze regio. “Een zeer waardevolle avond. Fijn om medepatiënten te zien, maar zeker ook de zorgverleners, nu zonder masker”, vatte een van de ex-patiënten samen.

> Lees meer

Dankbaarheid en lof van ex-coronapatiënten

Patiënten die op onze corona-afdeling hebben gelegen, zijn ontzettend tevreden over hun verblijf daar. Het merendeel van de ex-patiënten kon geen verbeterpunt noemen. Ze voelden zich veilig en vonden het team van verpleegkundigen erg zorgzaam, prettig en warm. Zo was er een wat oudere dame die zei: “Lieverd, jullie verdienen een 10+!”

> Lees meer

Digitaal platform voor coronakennis versterkt regionale samenwerking

Tijdens de coronacrisis zijn verschillende GGD-regio’s digitale netwerkplatforms gestart. Ook in de regio Utrecht is zo’n platform gelanceerd. Hierin wisselen huisartsen, GGD, artsen en medisch specialisten ‘over de muren heen’ laagdrempelig informatie uit. Artsen uit ons ziekenhuis hebben een actieve rol. De verwachting is dat de app ook voor de reguliere zorg toepasbaar is.

> Lees meer

Labs spelen cruciale rol in beheersen pandemie

In 2020 hebben onze collega’s van het microbiologische laboratorium 88.607 coronatesten geanalyseerd. Niet alleen voor onze eigen patiënten en collega’s, maar ook voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. En bijna 90 procent van al die testen waren voor de GGD regio Utrecht. “Wij zien dat als onze maatschappelijke taak”, leggen collega arts-microbioloog Steven Thijsen en Martijn Wiesenekker van de Raad van Bestuur uit.

> Lees meer

Hart onder de riem

Alle mensen die in de zorg werken, krijgen in het hele land veel steun en waardering. Op 17 maart 20.00 uur was er een landelijke klapactie georganiseerd. Met een minutenlang applaus werden wij en andere collega’s uit de zorg bedankt voor onze inzet.

> Lees meer

Burgemeester Jan van Zanen bezoekt ons ziekenhuis

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, bracht een bezoek aan ons ziekenhuis. Hij sprak onder andere met onze collega’s op de SEH en de (OKC-)IC. De burgemeester gaf aan veel bewondering te hebben voor al onze collega’s: ‘Dank jullie wel!’

> Lees meer

Liefde in tijden van corona

Schrijver Ronald Giphart schreef de eerste Nederlandse novelle over het coronajaar. Het verhaal speelt zich af in ons ziekenhuis. Het boek is een cadeau van de Kolonel Labouchere Stichting die met dit verhaal alle medewerkers van ons ziekenhuis wil bedanken voor hun inzet en toewijding tijdens de coronapandemie.

> Lees meer

Jerusalema Challenge verbindt

Met veel enthousiasme dansten meer dan 150 collega’s van 11 afdelingen op ‘Jerusalema’. Dit Zuid-Afrikaanse lied van Master KG symboliseert hoop en verbondenheid tijdens de coronapandemie. Filmpjes waarin op dit lied gedanst wordt, zijn wereldwijd een ‘challenge’ op social media.

> Lees meer

Webex beschikbaar

Bijeenkomsten, zoals trainingen en vergaderingen, gaan vanwege de landelijke maatregelen niet fysiek door. In ons ziekenhuis maken we daarvoor gebruik van Webex. Met deze applicatie kun je onder andere overleggen met collega’s via chat of videobellen. Ook kun je presentaties en voorlichtingen geven via deze applicatie. Al onze vergaderzalen beschikken over een Webex-optie.

> Lees meer

Hart onder de riem voor collega's

Om alle (thuiswerkende) collega’s te steunen, complimenten te geven en vooral te bedanken voor hun enorme inzet en flexibiliteit in dit ongekend ingrijpende jaar, stuurden we hen heel regelmatig een attentie als hart onder riem op het huisadres.

> Lees meer

Zie ook

In ons ziekenhuis krijgen patiënten deskundige zorg van hoge kwaliteit. Daarvoor vinden we drie dingen heel belangrijk: de beleving van patiënten, de kwaliteit van onze zorg en de veiligheid van onze zorg.

Klantervaringsonderzoek

3321 patiënten vulden in 2020 ons klantervaringsonderzoek in. Zij gaven ons als gemiddeld cijfer een 8,6 en veel patiënten bevelen ons aan bij anderen. We kregen complimenten voor onze persoonlijke aandacht en benadering, voor de goede uitleg en informatie over en voor onze deskundigheid. Een verbetertip is de coördinatie van afspraken als mensen meerdere afspraken op één dag willen plannen.

> Lees meer

Klinisch cardiologische zorg bij elkaar

We vernieuwden een deel van de cardio care unit (CCU) en eerste harthulp (EHH) van ons ziekenhuis in Utrecht. Patiënten verblijven hier nu op mooie, moderne kamers. Ook bouwden we een nieuwe hartkatheterisatiekamer. Die sluit nu goed aan op de verbouwde Cardiac Care Unit en Eerste Hart Hulp.

> Lees meer

Start transferteam voor complexe nazorg

We richten een transferteam in voor het coördineren van complexe nazorg. Dit team zorgt er voor dat patiënten ons ziekenhuis verlaten met goede zorg. Dan doen ze samen met andere hulpverleners in en buiten ons ziekenhuis, zoals zorgcoördinatoren en VVT-organisaties (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg).

> Lees meer

mijnDiak toegankelijk voor ouders

Ouders van kinderen die patiënt zijn op de polikliniek Kindergeeskunde, machtigen we voor mijnDiak van hun kind. We starten op de polikliniek Kindergeneeskunde als pilot. Als het proces daar goed loopt, krijgen de ouders van álle kinderen die patiënt zijn in ons ziekenhuis deze mogelijkheid.

> Lees meer

Sociale robot op de kinderafdeling

Sinds kort loopt er een dinosaurus rond op onze kinderafdeling in Utrecht. Pleo is een sociale robot, die reageert op aanraking, stemgeluid en handelingen. Kinderen in ons ziekenhuis ervaren door Pleo minder stress en hebben een welkome afleiding.

> Lees meer

AED’s voor bewoners Sterrenwijk en Oudwijk

We schenken twee buiten-AED’s aan de Utrechtse buurten Sterrenwijk en Oudwijk. Een ‘automatische externe defibrillator’ is een hartstarter die binnen twee minuten gebruikt moet worden na een hartstilstand.

> Lees meer

BeleefTV voor afdeling Geriatrische traumatologie

Collega Marion Konijnenbelt overhandigde namens het team geriatrie een BeleefTV aan de afdeling Geriatrische traumatologie in Utrecht. Vorig jaar fietsten en wandelden zij ‘Van De Lier naar hier’. Ze haalden hiermee € 2.119 op om de aanschaf van de BeleefTV gedeeltelijk te financieren. Het overige deel is gefinancierd door de Stichting Vrienden.

> Lees meer

Kinderadviesraad denkt mee over de beste zorg

We hebben sinds oktober een Kinderadviesraad. De raad bestaat nu uit 10 meisjes en jongens die meedenken over de zorg voor kinderen in ons ziekenhuis. Tijdens een digitale kick off maakten de kinderen kennis met elkaar en onze zorgprofessionals.

> Lees meer

Met digitale voorlichting beter voorbereid op operatie

Patiënten kunnen zich met behulp van digitale voorlichting in mijnDiak voorbereiden op hun operatie. Deze ‘divi’s’ zoals we ze noemen, geven in tekst en korte animaties uitleg over verschillende vormen van verdoving en hoe je je op je operatie voorbereidt. We beginnen nu met de KNO- en orthopediepatiënten. Daarna volgen andere groepen patiënten.

> Lees meer

Inktvisjes voor couveusekindjes

Naast iedere baby op onze couveuseafdeling ligt een inktvisje. Geen echte natuurlijk, maar een zacht, katoenen inktvisje om mee te knuffelen.

> Lees meer

Kleine kerstwens voor onze patiënten

Buurtkinderen van ons ziekenhuis in Utrecht en Zeist maakten de afgelopen tijd ruim achthonderd kersttekeningen. Daarmee verrassen ze patiënten die rond kerst in ons ziekenhuis liggen. De eerste patiënten kregen het kerstpresentje uitgereikt van Joep en Noah (10).

> Lees meer

Nieuwe minister Medische Zorg op werkbezoek in ons ziekenhuis

Tamara van Ark, onze nieuwe minister van Medische Zorg en Sport, kwam donderdag op werkbezoek in ons ziekenhuis. Voor het programma gaf ze zelf aan over welke onderwerpen ze graag meer wil horen. We hopen haar een goede indruk te hebben gegeven van wat er speelt in een regionaal ziekenhuis en van wat zij daar in Den Haag voor kan betekenen.

> Lees meer

Veiliger zorg met behulp van klachten, claims en calamiteiten

We houden goed zicht op klachten, claims en calamiteiten en handelen die goed af. Ook dit helpt ons de zorg in ons ziekenhuis goed en veilig te houden.

 

> Lees meer

Aantallen calamiteiten

Patiënten kunnen ervan op aan dat ze bij ons de best mogelijke zorg krijgen. Maar zorg blijft mensenwerk. Heel soms gaat er helaas iets mis. Zo’n onverwachte medische gebeurtenis heet volgens de wet ‘incident’ of ‘calamiteit’. Als er iets fout gaat, willen we daarvan leren. Zo kunnen we onze zorg verbeteren en herhaling van de gebeurtenis voorkomen. 

> Lees meer

Veilig Incident Melden (VIM) en Transmuraal Incident Melden (TIM)

Wij willen leren van situaties waarin een proces niet loopt zoals we bedoelen. Met Veilig Incident Melden (VIM) en Transmuraal Incident Melden (TIM) werken we steeds aan de optimale veiligheid van onze patiënten.

> Lees meer

Zie ook

Om ook in de toekomst goede zorg te blijven leveren, investeren we natuurlijk in innovatie en technologie. Van samenwerken met andere zorginstellingen tot vernieuwende digitale oplossingen. Van het verbeteren van onze logistiek tot (ver-)bouwprojecten. En we investeren ook in onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe manieren van (samen)werken.

Betere zorg kankerpatiënten door data te delen

Samen met vijf andere ziekenhuizen in de regio gaan we data van een groot aantal kankerpatiënten delen. Hierdoor kunnen we beter onderling samenwerken en patiënten beter en sneller helpen.

> Lees meer

Bouwprojecten

We willen gebouwen die bij onze zorg van de toekomst passen. Daarom werken we aan een aantal grote (ver)bouwprojecten.

> Lees meer

Over naar één elektronisch patiëntendossier

Vanaf 10 december 2021 gebruiken alle afdelingen in ons ziekenhuis hetzelfde elektronisch patiëntendossier: HiX 6.2 Standaard Content. Dit project heet 1EPDiak.

> Lees meer

Pijnpoli succesvolle première 1EPDiak (HiX 6.2)

Onze pijnpoli werkte in december als eerste afdeling in ons ziekenhuis volledig met het pijndossier van HiX 6.2 Standaard Content. Hiermee kan de pijnpoli pijnervaringen van patiënten op een goede manier registreren.

> Lees meer

Nieuwe beademingsmachines IC

De intensive care op onze locatie Utrecht heeft 13 hypermoderne beademingsmachines. De machines kunnen de beademing automatisch aanpassen aan de conditie van patiënten.

> Lees meer

Feestelijke opening KNF-MRI Zeist

In ons ziekenhuis in Zeist hebben we de vernieuwde afdeling Klinische neurofysiologie en radiologie officieel geopend. De afdeling beschikt nu over een hypermoderne MRI- en nieuwe CT-scan.

> Lees meer

Direct online contact met de BeterDichtbij app

We starten met het gebruik van een app voor digitale communicatie met onze patiënten: de BeterDichtbij app. Via BeterDichtbij kunnen patiënten laagdrempelig berichten uitwisselen met hun behandelaar. Ook maakt BeterDichtbij beeldbellen mogelijk. We starten op vier poliklinieken en breiden dit de komende tijd uit.

> Lees meer

Bouw opleidingsfaciliteiten afgerond

We hebben nieuwe opleidingsfaciliteiten en een nieuwe bibliotheek op de tweede verdieping van het poligebouw in Utrecht. Tot nu toe werkten de a(n)ois en coassistenten verspreid door het ziekenhuis aan hun opleiding. In de nieuwe situatie komen deze groepen meer samen en is de bibliotheek ook centraal en goed bereikbaar. Een mooie stap vooruit voor ons opleidingsziekenhuis. 

> Lees meer

Zilveren milieucertificaat voor Utrecht en Zeist

In 2019 kregen we voor onze locatie Utrecht voor het eerst een zilveren milieucertificaat. Dit jaar kwam de herkeuring, die we glansrijk hebben doorstaan met weer een zilveren milieucertificaat voor Utrecht én ook nog eens een zilveren milieucertificaat voor Zeist.

> Lees meer

Landelijke primeur radiologie

Onze collega’s van radiologie testten gisteren als eersten in Nederland het op afstand bedienen van een MRI-scan. Het is de eerste stap op weg naar een ‘Virtual Cockpit’, waarmee we patiënten in de toekomst sneller en gemakkelijker kunnen helpen.

> Lees meer

Veilig mailen via ZIVVER

We gebruiken vanaf eind 2020 het programma ZIVVER om veilig te mailen.

> Lees meer

Zie ook

We kunnen alleen goede zorg leveren en tevreden patiënten hebben met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Daarom investeren we in onze collega’s: via scholing, met aandacht voor ontwikkeling en goede samenwerking.

Tevredenheidsonderzoek medewerkers

We vroegen alle collega’s om hun mening over werken in ons ziekenhuis. Ruim 55% vulde het onderzoek in.

> Lees meer

Verpleegkundigen in hun kracht

Verpleegkundigen hebben vaak een duidelijk beeld over hoe de zorg beter of anders kan. Het is een uitdaging om dan invloed uit te oefenen op veranderingen in het beleid over kwaliteit en veiligheid van de zorg. De leergang 'Nightingale: verpleegkundig leiderschap' biedt verpleegkundigen de kans om, door zichzelf te ontwikkelen, meer invloed uit te oefenen op de patiëntenzorg en op de verpleegkundige beroepsbeoefening in ons ziekenhuis.

> Lees meer

Less training more learning

We richten de bij- en nascholing van professionals leuker, doelmatiger en met meer eigen regie voor collega’s in. We zorgen dat de scholingsprofielen goed aansluiten en dat hoe er geleerd wordt zo goed mogelijk past bij het werk.

> Lees meer

Persoonlijk opleidingsbudget

We vinden het belangrijk om in onze collega's te investeren en werkplezier actief te promoten. Een van de belangrijkste aspecten daarvan is het stimuleren van persoonlijke groei. Dat doen we door opleidingen, scholingen en cursussen aan te bieden.

> Lees meer

Cijfers en feiten opleiden

Het afgelopen jaar volgden meer dan 700 collega’s, AIOS, studenten en stagiairs een opleiding, coschap of stagetraject in ons ziekenhuis. Daar zijn wij als opleidingsziekenhuis natuurlijk trots op.

> Lees meer

Blijven inspireren, leren en ontwikkelen

In 2020 liepen ook het management development-programma voor onze teammanagers, stafmanagers en clustermanagement anders dan gepland. De bijeenkomsten voor de teammanagers vonden voornamelijk plaats binnen de clusters en in intervisiegroepen. Veel bijeenkomsten waren digitaal. Zo werkten we ook dit jaar aan leiderschapsontwikkeling en bleven we in verbinding met elkaar.

> Lees meer

Zelftest wijst uit waar groeikansen liggen

Op ons DiakLeerPlein staan GoodHabitz: trainingen voor de persoonlijke ontwikkeling van collega’s. In totaal zijn dat meer dan 150 trainingen. Met de Goodscan kunnen collega’s testen welke trainingen voor hen interessant zijn. De Goodscan is een zelftest voor het ontdekken van kwaliteiten en groeikansen en de trainingen die daar bij passen.

> Lees meer

Uitzonderlijk jubileum: Ali Hendriksen 70 jaar diacones in ons ziekenhuis

Op 16 oktober werkte Ali Hendriksen (88 jaar) maar liefst 70 jaar voor het Diakonessenhuis. Zij kwam in 1950 als 18-jarig meisje in dienst en werd in 1962 ‘ingezegend’ als diacones. Ze werkte op veel afdelingen. In 1997 ging ze met pensioen en verliet ze als laatste nog in huis wonende diacones ons ziekenhuis.

> Lees meer

Vrijwilligers, bedankt!

Werken in ons ziekenhuis is tijdens corona anders dan we gewend zijn. Ook voor onze 300 vrijwilligers. Er kunnen minder vrijwilligers in ons ziekenhuis helpen en veel van hen missen het Diak ontzettend. Maar onze vrijwilligers blijven onmisbaar. Daarom zetten we ze vandaag, op de nationale vrijwilligersdag, in het zonnetje.

> Lees meer

Zie ook

We geloven in de kracht van samenwerking. In ons land organiseren de zorg we steeds meer vanuit netwerken. Dat vraagt om intensieve samenwerking met andere instellingen en organisaties uit de 0e,1e, 2e en 3e lijn. Daarbij kijken we altijd naar onze toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Zo leveren we toegankelijke, mensgerichte zorg van topkwaliteit.

Chirurgen opereren live tijdens liesbreukcongres in Turijn

Twee van onze buikwandchirurgen opereerden live een liesbreuk in het Turijnse ziekenhuis Humanitas Gradenigo. Chirurgen Paul Davids en Murat Avci toonden daar een operatietechniek waarin ons ziekenhuis gespecialiseerd is. Tegelijkertijd vond een live operatie plaats waar een andere operatietechniek toegepast werd.

> Lees meer

Diakonessenhuis voor Diakonessenhuis

Ons ziekenhuis verscheept medische goederen naar het gelijknamige ziekenhuis in Suriname. Wiegjes, onderzoeksstoelen, medische apparatuur, verbandmiddelen en ander medisch materiaal afkomstig uit ons ziekenhuis worden verscheept naar Paramaribo.

> Lees meer

Samenwerking met UMC Utrecht voor betere zorg longaandoeningen

Onze chirurgen gaan een samenwerking aan met hun collega’s van het UMC Utrecht in een Long Chirurgisch Centrum. Daar hebben ze een samenwerkingsovereenkomst voor getekend. Met deze samenwerking lopen de twee ziekenhuizen voorop in Nederland. Ze dragen zo bij aan betere longzorg voor patiënten én aan ‘juiste zorg op de juiste plek’.

> Lees meer

Ouderadviesraad VSV Eendracht van start

De ouderadviesraad van ons verloskundig samenwerkingsverband (VSV Eendracht) kwam voor het eerst bij elkaar. Zes enthousiaste ouders deelden hun ervaring, mening en advies over onze geboortezorg.

> Lees meer

Ziekenhuizen Midden-Nederland bundelen krachten in Oncomid

Kanker vraagt om de allerbeste zorg. Daarom bundelen experts uit verschillende ziekenhuizen in Midden-Nederland hun krachten in Oncomid. Het regionale oncologienetwerk bestaat uit zes ziekenhuizen: St. Antonius, Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Samen hebben we de ambitie om de juiste oncologische zorg op de juiste plek te organiseren.

> Lees meer

Geslaagd huisartsensymposium 2020

Samen met de HUS-academie en Unicum organiseerden we het jaarlijkse huisartsensymposium met als thema ‘Verbonden in roerige tijden’. 55 huisartsen en 10 medisch specialisten namen - online - deel.

> Lees meer

Zie ook

Onze mooie resultaten uit de vorige hoofdstukken zijn het resultaat van een solide basis en sturing. Hier leest u hoe we die in 2020 in ons ziekenhuis organiseerden: met de Raad van Bestuur, het managementteam, de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis, de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht.

Organisatie

Het Diakonessenhuis is een privaatrechtelijke stichting. We zijn een algemeen ziekenhuis op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Er is sprake van één toelating ex WTZi. Ons ziekenhuis wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De zorg is ondergebracht in vijf clusters die zijn ingericht op basis van zorgprocessen. Elk cluster wordt aangestuurd door een manager zorg en bedrijfsvoering en een medisch manager. Zeven stafdiensten faciliteren het zorgproces. Onderstaande figuur toont het organogram van het ziekenhuis.

> Lees meer

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt het ziekenhuis en is verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen van het ziekenhuis
  • de strategie en het beleid van het ziekenhuis
  • daaruit voortvloeiende kwaliteit en veiligheid van zorg en een financieel gezond ziekenhuis

De concrete resultaten die hier uit voortkomen zien we in dit jaarverslag.

> Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in ons ziekenhuis. Zo keurt de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening goed. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur ook met raad terzijde en treedt op als sparringpartner. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie voor de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht doet dit vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van het ziekenhuis en de centrale positie van de cliënt daarin.

> Lees meer

Federatie Medische Staf Diakonessenhuis

De Federatie Medische Staf Diakonessenhuis (FMSD) is de overkoepelende vereniging waarin de gehele medische staf vertegenwoordigd is. De FMSD bestaat uit drie leden:

  • het MSBD (Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad)
  • de VSDD (Vereniging van Specialisten in Dienstverband Diakonessenhuis)
  • de VMSD (Vereniging Medische Staf Diakonessenhuis)
> Lees meer

Ondernemingsraad

Het was een uitdaging: een vrijwel nieuwe OR, nieuwe secretariaatsmedewerkers, corona en veel online werken, scholen en vergaderen. Hoe ‘bouw’ je een team via een beeldscherm? Met bijeenkomsten met vijftien mensen via webex leer je elkaar niet snel kennen, er ontstaat niet makkelijk een basis van vertrouwen. Toch is de OR daar in geslaagd. De raad heeft een missie en visie geformuleerd en zich individueel en als groep geschoold. De sfeer is goed en alle leden zetten zich volledig in.

> Lees meer

Cliëntenraad

Ons ziekenhuis heeft een Cliëntenraad, zoals gevraagd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCz). De raad werkt vanuit het perspectief van cliënten: patiënten, hun naasten en bezoekers. De cliëntenraad levert een proactieve bijdrage aan het bevorderen van kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van de zorg.

> Lees meer

Verpleegkundige Advies Raad

2020 was een veelbewogen jaar met veel impact op alle VAR-leden en hun VAR werkzaamheden. Ook voor het bestuur van de VAR was het een dynamisch jaar.

> Lees meer

Zie ook

Het jaar 2020 stond uiteraard ook in financiële zin in het teken van corona. Het Diakonessenhuis heeft er vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds voor gekozen om zoveel mogelijk corona en niet-coronapatiënten te helpen, zonder hierbij rekening te houden met eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar. Dankzij de grote inzet van medewerkers en de landelijke partijen is het met vereende krachten gelukt om ook financieel het jaar door te komen.

Gegeven de toenemende risico’s die ziekenhuizen moeten dragen en de investeringen die wij moeten doen in ICT, bouw en innovaties is een positief weerstandsvermogen en rendement noodzakelijk en in 2020 gerealiseerd: € 3,3 miljoen.

Financieel fundament

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering over het boekjaar 2020 is ten opzichte van de jaarrekening 2019 geanalyseerd. Het resultaat is vrijwel gelijk gebleven ondanks een sterke stijging van de omzet zorgprestaties. Tegenover deze sterke stijging van de omzet staat namelijk een evenredige stijging van de kosten. Dit is voor grote mate ingegeven door corona.

> Lees meer

Ontwikkeling 2020 ten opzichte van 2019

Het resultaat over boekjaar 2020 bedraagt € 3,3 miljoen en ligt onder het resultaat van boekjaar 2019. Ondanks de enorme impact van corona is het resultaat slechts licht gedaald.

> Lees meer

Overige opbrengsten en subsidie

In totaliteit liggen de overige bedrijfsopbrengsten € 1,1 miljoen lager dan in 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door enkele hogere incidentele opbrengsten in de overige opbrengsten in 2019 
(€ 1,1 miljoen).

> Lees meer

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gestegen met € 11,8 miljoen. Deze stijging is het gevolg van een hogere inzet van personeel (van 1.815,2 naar 1.885,9 fte) en door de cao-verhoging.

> Lees meer

Overige bedrijfskosten, afschrijvingskosten en financiële baten en lasten

De overige bedrijfskosten zijn gestegen met € 5,5 miljoen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de extra uitgaven als gevolg van de corona-uitbraak en de fors gestegen kosten voor onderhoud en energie (+€ 1,6 miljoen). Aanvullend zijn er noodzakelijke incidentele uitgaven gedaan
(+€ 0,8 miljoen ) in het kader van brandveiligheid.

> Lees meer

Financiële ratio’s

De financiële gezondheid van het Diakonessenhuis is ondanks de coronapandemie stabiel gebleven. Voor de EBITDA en de DSCR geldt dat deze licht gestegen zijn. De solvabiliteit daalt als gevolg van balansverlenging.

> Lees meer

Balans

Op de debetzijde van de balans zien we per saldo een stijging. Het saldo liquide middelen is gestegen met bijna € 10 miljoen. Op balansdatum was € 19,9 miljoen aan liquide middelen beschikbaar. Ook de materiële activa zijn – als gevolg van hoge investeringen – gestegen.

 

> Lees meer

Financiële vooruitblik 2021 en verder

Bij alle onzekerheden als gevolg van corona kan het Diakonessenhuis gebruikmaken van de toezeggingen van het Ministerie van VWS en de afspraken die met Zorgverzekeraars Nederland zijn gemaakt via het onderhandelakkoord over de MSZ 2021 en de continuïteitsbijdragen (CB) voor 2020 en de vangnetwaarde voor 2021 en de hardheidsclausules voor zowel 2020 als 2021. Naast deze specifieke toezeggingen door zorgverzekeraars kan aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen, waaronder de subsidie voor het opschalen van de IC.

 

> Lees meer

Risicobeheersing

Om veilige zorg van hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren is het belangrijk dat we onze risico’s goed in beeld hebben, maar ook oog hebben voor verbeterpotentieel op onderwerpen waarop we willen excelleren. Om dit te bereiken werken we binnen het Diakonessenhuis met een verbeterkalender die tot stand komt op basis van de verbetersystematiek Kwaliteit, Risicomanagement en Valorisatie (KRV).

> Lees meer