Een moment geduld...

Jaarverslag 2021

Wendbaar, flexibel en gezond

Voorwoord

Wendbaar, flexibel en gezond

Najaar 2020, toen we ons jaarplan 2021 maakten, wisten we één ding zeker: corona zou ook komend jaar grote impact hebben op onze samenleving, onze patiënten, onze collega’s en ons ziekenhuis. En dat werd maar al te waar. Dankzij de niet aflatende, enorme inzet en betrokkenheid van onze collega’s bleven we wendbaar en flexibel en konden zoveel mogelijk patiënten blijven helpen, met én zonder corona. Dat is een prestatie die we zeer waarderen en waar we erg dankbaar voor zijn.

Dat geldt ook voor het feit het ons lukte om naast corona belangrijke nieuwe projecten en prestaties voor te bereiden, uit te voeren en voor een groot deel af te ronden. Belangrijke mijlpalen dit jaar waren het behalen van de Qualicor Europe accreditatie, het voorbereiden van de overgang naar HiX 6.2 als elektronisch patiëntendossier en het ontwikkelen van een strategisch vastgoedplan voor onze gebouwen in de toekomst.

In dit jaarverslag ziet en leest u over de andere grote en kleinere pareltjes van 2021. Een rode draad daarin is dat ‘Diakonessenhuis dichtbij’, mede door corona, steeds vaker dicht bij patiënten thuis is, digitaal. Daar zijn patiënten en hun naasten blij mee en die ontwikkeling is noodzakelijk om er ook in de toekomst te kunnen zijn voor onze patiënten in de regio Utrecht.

Maar ‘dichtbij’ betekent voor ons vooral: in verbinding blijven met elkaar, met onze partners en met onze patiënten. Of dat nou fysiek is of digitaal. Want alleen dan is goed samenwerken mogelijk. En dat blijven we natuurlijk doen op de manier waar ons ziekenhuis zo bekend om staat: warm, betrokken en met persoonlijke aandacht.

John Taks en Martijn Wiesenekker
Raad van Bestuur Diakonessenhuis

Diakonessenhuis

Filmpje bekijken

Jaaroverzicht 2021

 

In dit jaaroverzicht vindt u onze resultaten 2021. We kunnen niet anders dan het overzicht beginnen met een terugblik op de impact van de coronapandemie voor onze patiënten. Daarnaast laten we graag zien welke concrete mijlpalen we bereikten. U vindt ze onder de vier onderdelen van onze strategie: Zorg/waarde voor patiënten, Slim & innovatief investeren in de toekomst, Persoonlijk leiderschap en professionaliteit en Samen met onze (regionale) partners. Natuurlijk gaan we ook in op onze financiële resultaten en leggen we verantwoording af over hoe we de zorgbrede governancecode nakomen.

 

Corona

 

Net als overal hadden we In ons ziekenhuis ook in 2021 te maken met een zeer grote impact van de coronapandemie. Het aantal opgenomen coronapatiënten in de kliniek en op de intensive care en het aantal aan corona overleden patiënten waren zelfs groter dan in 2020. Dat terwijl het ziekteverzuim in 2021 verder opliep en we met minder collega’s dus méér moesten doen. Dat kon alleen door de ontzettend grote inzet en flexibiliteit van onze collega’s, waar we ze niet genoeg voor kunnen bedanken.

Tijdens de ‘coronagolven’ werkten we weer in een crisisorganisatie. We testten collega’s en patiënten en voerden daarnaast ook grote aantallen tests uit voor de GGD. Ook vaccineerden we collega’s.

Patiënten met corona verpleegden we in speciale ‘cohorten’ op de verpleegafdeling(en) en op de intensive care. Ook op de spoedeisende hulp bleven we de corona(verdachte) patiënten scheiden van de reguliere patiënten.

Korte lontjes

We vroegen veel begrip en flexibiliteit van ons personeel, patiënten en bezoekers. Regelmatig veranderden de landelijke maatregelen en pasten we die ook aan in ons ziekenhuis. De 1,5 meter afstand, het dragen van een (medisch) mondkapje, beperking van het aantal toegestane bezoekers en begeleiders: het was voor veel mensen lastig om alle wijzigingen bij te houden. En steeds meer mensen werden het moe. Bovendien waren in de loop van het jaar de maatregelen in ziekenhuizen ook nog eens strenger dan in de samenleving, om zo kwetsbare patiënten te beschermen. Helaas had een klein deel van de patiënten en bezoekers daar steeds minder begrip voor en groeide het aantal incidenten met verbaal en soms ook fysiek geweld tegenover ons personeel. Daar namen we uiteraard passende maatregelen tegen, zoals een versterkte inzet van het aantal beveiligers.

Positieve ontwikkelingen

Een groot verschil met de coronazorg in 2020 was natuurlijk dat we de besmettingsrisico’s en de ziekte veel beter kenden en dat er nu ruim voldoende beschermingsmiddelen waren. We konden meer terugvallen op ‘routine’, zowel in het ziekenhuis als met thuiswerken, wat ook bijna 300 collega’s bleven doen. En doordat de samenleving minder in ‘totale’ lockdown of zelf avondklok ging, konden we buiten ons werk meer en beter ontspannen en op vakantie.

We moesten ook in 2021 een deel van onze reguliere zorg afschalen, dat was natuurlijk erg vervelend voor de patiënten die we af moesten bellen. Maar gelukkig hoefden we niet zover af te schalen als en 2020 en waren we in staat om veel meer reguliere zorg te blijven geven dan in 2020. We konden alle noodzakelijke zorg binnen zes weken blijven geven, er waren geen gezondheidsrisico’s voor onze patiënten. Dat was vooral voor onze oncologiepatiënten van groot belang.

We zeiden het al: dat was en is alleen maar mogelijk door de enorme inzet, collegialiteit en flexibiliteit van onze collega’s. Die saamhorigheid en warmte, naar elkaar en naar onze patiënten, is kenmerkend voor ons ziekenhuis en maakt dat het fijn is om hier te werken. En als je dan toch naar een ziekenhuis moet: om juist naar ons ziekenhuis te komen.

 

  Tests          2020           2021  
  Aantal testen 8.704   12.427  
  Aantal testen met uitslag positief 976   811  
  Aantal testen medewerkers (van totaal)  3.791    6.539  
  Aantal testen medewerkers met uitslag positief                 327    248  

 

  Opnames         2020           2021  
  Aantal opgenomen patiënten (positief getest) 690   855  
  Aantal opgenomen patiënten in kliniek (positief getest)     666   826  
  Aantal opgenomen patiënten op IC (positief getest) 121   155  
  Aantal patiënten overleden (positief getest)       81   88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Sharon Dijksma op werkbezoek in ons ziekenhuis

De nieuwe burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, kwam woensdag 10 februari op werkbezoek in ons ziekenhuis in Utrecht.

> Lees meer

Burgemeester Zeist op bezoek in ons ziekenhuis

“Een ziekenhuis met een groot hart voor alle patiënten, ook in coronatijd”, zei Zeister burgemeester Koos Janssen over ons ziekenhuis, na zijn bezoek aan locatie Zeist.

> Lees meer

Wereldkankerdag: zorg voor mensen met kanker ook tijdens corona

Vandaag is het wereldkankerdag. Wij willen laten weten dat onze zorg voor mensen met kanker doorgaat, ook tijdens de coronapandemie.

> Lees meer

Met klachten naar de huisarts

Vorig jaar werd door de coronacrisis bij minder mensen de diagnose darmkanker gesteld.

> Lees meer

Karate Karate Kid: bewegen voor kinderen, óók in coronatijd

Utrechts karatetalent Floris Sujecki bedacht een manier om kinderen die onder behandeling zijn in ons ziekenhuis meer te laten bewegen: de Karate Kit.

> Lees meer

Collega’s helpen in coronacrisis Suriname

Collega’s Melvin Boerleider en Hanna Kroon vertrokken afgelopen vrijdag naar Suriname om daar op de overvolle IC’s te helpen.

> Lees meer

Liefde in tijden van corona

Schrijver Ronald Giphart reikte de eerste twee exemplaren van de novelle Applaus uit aan collega’s Dolinda Vleeschman en Fleur Antonides.

> Lees meer

Video-oproep Utrechtse ziekenhuizen: HELP ONS HELPEN

In een video roepen zorgverleners alle inwoners van de regio op ons te helpen om de zorgsector te ontlasten.

> Lees meer

Hart onder de riem voor collega's

Om alle (thuiswerkende) collega’s te bedanken voor hun enorme inzet en flexibiliteit, gaven we ze regelmatig een attentie als hart onder riem.

> Lees meer

Deel jouw kerstwens in het DiakDennenbos

Kerst is een tijd om aan elkaar te denken. Juist nu bij elkaar zijn niet vanzelfsprekend is.

> Lees meer

Zorgbonus

Net als vorig jaar heeft onze Raad van Bestuur een zorgbonus aangevraagd voor alle collega’s in ons ziekenhuis.

> Lees meer

Zie ook

In ons ziekenhuis krijgen patiënten deskundige zorg van hoge kwaliteit. Daarvoor vinden we drie dingen heel belangrijk: de beleving van patiënten, de kwaliteit van onze zorg en de veiligheid van onze zorg. 

Klantervaringsonderzoek

In 2021 vulden 7309 patiënten ons klantervaringsonderzoek in. Zij gaven ons gemiddeld een 8,5 als cijfer en veel patiënten bevelen ons aan bij anderen. We kregen complimenten voor onze persoonlijke aandacht en benadering, vriendelijkheid, deskundigheid en gastvrijheid. Verbetertips kregen we over de wachtruimte die men soms vol en gehorig vond. Ook horen onze patiënten graag hoe lang het duurt voordat ze aan de beurt zijn bij hun polikliniek afspraak. Dat gebeurde niet altijd.

> Lees meer

Complimenten van patiënten

“Het afgelopen halfjaar kwam ik geregeld op de afdeling endoscopie”, vertelt Abraham van Gussinklo.

> Lees meer

Certificaat voor onze veilige zorg van topkwaliteit

We haalden ons certificaat Qualicor. Dat is het hoogste internationale kwaliteitslabel, wij haalden het met een score van bijna 100%.

> Lees meer

Pilot islamitisch geestelijk verzorgers 

Vanaf tweede helft december hebben we twee islamitisch geestelijk verzorgers in ons ziekenhuis. Dit wilden we al langer, maar de behoefte werd vanwege de coronazorg nog groter. We starten hier mee als pilot voor een half jaar. De twee nieuwe collega’s zijn onderdeel van het team geestelijke verzorging.

> Lees meer

Kinderadviesraad zorgt voor meer beweging op kinderafdeling

Afgelopen najaar startte onze Kinderadviesraad. De eerste vergaderingen waren digitaal, maar afgelopen bijeenkomst zagen de leden elkaar voor het eerst in het echt. Het werd een hele leuke en zinvolle dag met een mooi resultaat: sportboxen en een puzzeltocht over de afdeling om kinderen meer te laten bewegen tijdens hun opname.

> Lees meer

Diakonessenhuis start spreekuur ‘Leven met kanker’

Hoe ga ik om met vermoeidheid? Kan ik blijven werken of sporten naast mijn behandeling? Waar kan ik terecht voor contact met lotgenoten? Met deze vragen kunnen patiënten met kanker nu terecht op het spreekuur ‘Leven met kanker’ in het Diakonessenhuis.

 

> Lees meer

Thuis voorbereiden op operatie

Vanaf 1 maart hebben veel van onze patiënten de mogelijkheid hun preoperatieve screening digitaal te doorlopen. Patiënten hoeven dan niet meer voorafgaand aan hun operatie naar het ziekenhuis, maar kunnen dit thuis doen via het patiëntportaal, mijnDiak.

> Lees meer

eHealth in ons ziekenhuis

We willen het onze patiënten zo gemakkelijk mogelijk maken om contact met ons op te nemen. Daarvoor maken we gebruik van apps, belconsulten, telemonitoring en online coaching, -voorbereiding en -nazorg. Afgelopen jaar zetten we zorg op afstand in voor COPD-patiënten, hartpatiënten en patiënten met inflammatory bowel disease (IBD, waaronder de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa).

We faciliteren telemonitoring in ons ziekenhuis met het programma Zorg op de Juiste Plek. Met dit programma werken we samen met zorgmedewerkers en zorgpartners aan initiatieven waarmee we de stijgende zorgvraag in onze regio op kunnen vangen. Met behulp van digitale technieken kijken we waar we zorg dichtbij huis kunnen bieden. Zodat patiënten alleen naar het ziekenhuis komen als het moet. Het programmateam ondersteunt de uitwerking van goede ideeën met ervaren projectleiders en middelen om het idee van de grond te krijgen.

> Lees meer

Beter toegankelijk voor blinden en slechtzienden

We hebben onze fysieke, digitale en informatie-toegankelijkheid laten onderzoeken door het Bartiméus fonds. Dat is een organisatie voor alle mensen in Nederland die blind of slechtziend zijn. Juist als ziekenhuis willen we natuurlijk gastvrij en goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De aanbevelingen uit het onderzoek geven goede handvatten om die verder te verbeteren. Zo starten we een pilot met een indoor-navigatie-app.

> Lees meer

Landelijke Meetdag Palliatieve Zorg

'Zou het je verbazen als deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?' Deze vraag stelt het team ondersteuning palliatieve zorg (TOPZ) op vrijdag 16 april op alle verpleegafdelingen aan artsen en verpleegkundigen. Dit doen zij in het kader van de Landelijke Meetdag Palliatieve Zorg.

> Lees meer

Meer maatwerk voor ouderen bij een IC-opname

Ouderen hebben minder te winnen bij opname op de Intensive Care (IC). Toch kan opname nog steeds heel zinvol zijn, zegt collega intensivist Lenneke van Lelyveld in haar proefschrift, waarop ze promoveert. Wel is vooraf een goed gesprek over voor- en nadelen nodig.

> Lees meer

Plafondposters op OK-Recovery

Sinds zaterdag hangen er plafondposters met natuurlijke elementen op de Recovery van het operatiekamer complex in Utrecht. Voor of na de operatie hebben patiënten vaak stress en pijn. Met de plafondposters wil de afdeling graag bijdragen aan het verminderen van stress en angst.

> Lees meer

Start campagne Samen Beslissen met ‘3 goede vragen’ 

Vanaf september starten we in ons ziekenhuis met ‘3 goede vragen’. Dat is onderdeel van een landelijke campagne Samen Beslissen die deze week start. ‘3 goede vragen’ geeft praktische handvatten aan patiënten om zicht te krijgen op hun keuzes en de voor- en nadelen daarvan. En om samen met hun arts te kiezen voor wat het best bij hen past.

> Lees meer

Geriatrieteam helpt bij zorg aan kwetsbare ouderen

Het aantal (kwetsbare) ouderen in ons ziekenhuis neemt toe en vraagt specifieke zorg. Om goed in te kunnen spelen op de behoeftes van kwetsbare ouderen, hebben we al een aantal jaar een consultteam ouderenzorg. Dat gaat nu verder onder de naam Geriatrieteam. Dat start een pilot op de Spoedeisende Hulp om eerder betrokken te zijn bij de zorg aan kwetsbare ouderen. Het team bestaat uit geriaters en geriatrieverpleegkundigen. Ze beantwoorden vragen over en geven adviezen voor de zorg voor een kwetsbare oudere.

> Lees meer

Nieuw decubitusbeleid: minder administratie, meer tijd voor preventie

Decubitus of doorligplekken zijn wonden die ontstaan doordat een patiënt te lang in dezelfde houding ligt of zit, of door bijvoorbeeld een drukkend zuurstofmasker of katheter. Een groep collega’s van verschillende afdelingen nam samen ons beleid voor decubituspreventie onder de loep. Wat kon beter? Wat is er echt nodig? Wat kunnen we schrappen? Wat kan efficiënter? Samen kwamen de collega’s uit op het nieuwe beleid. Projectleiders Naomi en Nancy zijn heel blij met het resultaat. Naomi: “Nu we minder tijd kwijt zijn aan administratieve dingen kunnen we meer tijd besteden aan preventie. Daar ben ik heel blij mee. Voorkomen is echt zo belangrijk bij decubitus en ons nieuwe beleid speelt daar helemaal op in.”

> Lees meer

Veiliger zorg met behulp van klachten, claims en calamiteiten

We houden goed zicht op klachten, claims en calamiteiten en handelen die goed af. Ook dit helpt ons de zorg in ons ziekenhuis goed en veilig te houden.

Opvallend is dat het aantal corona-gerelateerde klachten daalde van 86 in 2020 naar 31 in 2021.

> Lees meer

Veilig Incident Melden (VIM) en Transmuraal Incident Melden (TIM)

Wij willen leren van situaties waarin een proces niet loopt zoals we bedoelen. Met Veilig Incident Melden (VIM) en Transmuraal Incident Melden (TIM) werken we steeds aan de optimale veiligheid van onze patiënten. 

> Lees meer

Zie ook

Om ook in de toekomst goede zorg te blijven leveren, investeren we natuurlijk in innovatie en technologie. Van samenwerken met andere zorginstellingen tot vernieuwende digitale oplossingen.  Van het verbeteren van onze logistiek tot (ver-)bouwprojecten. En we investeren ook in onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe manieren van (samen)werken.

Vernieuwbouw

Vernieuwbouw
Het afgelopen jaar werkten we, samen met de hele organisatie, hard aan een nieuw strategisch vastgoedplan. Dat sluit aan bij de meerjarenstrategie van ons ziekenhuis. Ook stelden we de governance structuur vast: de juiste betrokkenen en overlegvormen om het vastgoedplan tot uitvoer te brengen.

In een masterplan kijken we met een stip op de horizon (tot 2055) naar het vastgoed van ons ziekenhuis. Daarmee hebben we een totaaloverzicht van de investeringen die in de toekomst nodig zijn in relatie tot de investeringen op de korte termijn.

 

> Lees meer

1EPDiak: klaar voor lancering, maar nog niet live

2021 stond in het teken van de implementatie van ons nieuwe elektronisch patiëntendossier (epd) HiX 6.2 standaard content. We leidden ruim 200 Hixperts en Digidokters op in het werken in het nieuwe epd. Zij zijn expert in het werken in Hix op hun eigen vakgebied en afdeling en zorgen ervoor dat collega’s voldoende kennis en kunde krijgen én houden in het werken in  het nieuwe epd. Deze decentrale scholingsaanpak past bij onze visie om verantwoordelijkheid laag in de organisatie beleggen en geeft een stevige basis voor de beheerorganisatie.

> Lees meer

Veilige digitale informatie  

In 2021 hebben we verdere stappen gezet in onze informatieveiligheid. We hebben op de meeste werkplekken van ons ziekenhuis Windows 10 geïmplementeerd, eerste kwartaal 2022 volgen de laatste. Met deze basisvoorziening werken toepassingen als WebEx beter en lopen we minder risico op virussen.

> Lees meer

Duurzaamheid

Koplopersovereenkomst duurzaamheid

De impact van de zorgsector op het milieu is hoog. Daarom ligt er ook voor ons ziekenhuis een belangrijke taak om duurzame zorg voor een duurzame toekomst te bieden.  Vanuit de overheid is de ambitie hoog om de zorg te verduurzamen. Daarvoor werken we samen met partijen zoals het MilieuPlatformZorg, de gemeente en andere zorginstellingen. In Utrecht hadden we al een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente Utrecht. Die is in 2021 overgegaan in het ondertekenen van de ‘koplopersovereenkomst’ duurzaamheid. Samen met andere zorginstellingen in de gemeente Utrecht werken we aan de opgave voor een energie neutrale en circulaire economie. We doen dit door het delen van kennis, ervaringen en best practices.

 

> Lees meer

eHealth: de BeterDichtbij app in de praktijk

Sinds mei vorig jaar maakt een aantal afdelingen in ons ziekenhuis gebruik van de BeterDichtbij-app. Op de polikliniek Maag Darm Lever (MDL) zijn patiënten en collega’s enthousiast: het is laagdrempelig, werkt eenvoudig en de communicatie verloopt vaak kort en krachtig. Via de BeterDichtbij-app kunnen patiënten en zorgverleners berichten uitwisselen en soms ook beeldbellen.  

Pauline Plaisier, MDL verpleegkundige: “Met BeterDichtbij kunnen wij nu ook veilig online communiceren. Het voordeel hiervan is dat de communicatie beter planbaar is, zowel voor ons als voor de patiënt. We sturen een berichtje op het moment dat het ons uitkomt en de patiënt reageert op een moment dat het hem schikt. Met de telefoon moet je altijd maar afwachten of iemand opneemt en het op dat moment uitkomt”.  

> Lees meer

Medische foto’s meteen in epd met speciale camera voor medische fotografie

Sinds deze maand gebruiken we in ons ziekenhuis zogenaamde DICOM camera’s voor medische fotografie. Het grote voordeel van deze camera’s is dat de foto’s automatisch in het epd van de patiënt terechtkomen. Bovendien kunnen zorgverleners de camera’s zelf gebruiken, vaak al tijdens of aansluitend op een consult. Patiënten hoeven dus geen aparte afspraak meer te maken bij een medisch fotograaf.

> Lees meer

Alle High Alert Medicatie krijgt QR-code

Alle High Alert Medicatie krijgt een QR-code. Als je de code scant voordat je de patiënt het medicijn toedient, weet je direct of de patiënt inderdaad de juiste medicatie krijgt.

> Lees meer

Pijnbehandeling op afstand

Ons ziekenhuis gebruikt een nieuwe technologie waarmee een arts de neuromodulatiebehandeling van patiënten met chronische pijn op afstand kan controleren en bijstellen. De patiënt hoeft hier dan niet altijd voor naar het ziekenhuis te komen. Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze technologie gebruikt.

> Lees meer

Pijnbehandeling met neuromodulatie

Het Diakonessenhuis heeft een van de grootste centra voor neuromodulatie in Nederland. Per jaar behandelt het ziekenhuis ruim 90 patiënten met neuromodulatie.

> Lees meer

Nieuwe röntgen- en doorlichtkamer in Zeist 

In Zeist openen we een nieuwe doorlicht- en röntgenkamer. Op dit moment trainen we collega’s in het gebruiken van de nieuwe apparatuur.

> Lees meer

Sneller geholpen door plaatselijke verdoving bij hand- en polsoperaties

We maken sinds de coronacrisis bij een aantal hand- polsoperaties gebruik van een uitgebreide plaatselijke verdoving, de zogenoemde WALANT-methode. We kunnen patiënten daardoor sneller helpen. Ook kunnen patiënten na de operatie weer vrijwel direct naar huis.

> Lees meer

Deel website nu ook in Engels

In de regio Utrecht zijn zo’n 75.000 ‘internationals’: mensen die voor hun werk tijdelijk in het buitenland wonen (expats), internationale studenten en toeristen. Op internet en in de zoekmachine van onze website zien we dat die naar Engelstalige informatie over (onze) ziekenhuiszorg zoeken. En we kregen dat signaal ook van huisartsen. Daarom hebben we een deel van onze website vertaald in het Engels.

Your hospital in Utrecht, Zeist and Doorn | Diakonessenhuis | Diakonessenhuis

> Lees meer

Aan de slag met Zorg op de Juiste Plek

Goede zorg bereikbaar en betaalbaar houden voor al die mensen die 24 uur per dag en 7 dagen per week blindelings op ons vertrouwen. Hoe doen we dat nu de regio Utrecht groeit en vergrijst en nieuw personeel niet in de rij staat? Hoe pakken we dat aan in ons ziekenhuis?

Dit vraagt om een andere manier van werken, om het vernieuwen van de zorg en het stimuleren van samenwerking. Ons werk kan én moet slimmer, creatiever en efficiënter. Dichter bij de patiënt en met een gezonde dosis lef. Daarom zijn we in ons ziekenhuis het programma Zorg op de Juiste Plek gestart.

> Lees meer

Zie ook

We kunnen alleen goede zorg leveren en tevreden patiënten hebben met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Daarom investeren we in onze collega’s: via scholing, met aandacht voor ontwikkeling en goede samenwerking.

Opleiden voor de toekomst

Het afgelopen jaar volgden ruim 900 collega’s, AIOS, studenten en stagiairs een opleiding, coschap, of stagetraject in ons ziekenhuis. 

> Lees meer

Wetenschap

In 2021 zijn vier collega’s gepromoveerd en werden 74 onderzoeksvoorstellen ingediend. Daarvan kregen er 47 toestemming om te kunnen starten. De jaarlijkse Pitch- en Wetenschapsavond vond dit jaar vanwege de coronamaatregelen online plaats.

> Lees meer

Vitaal Portaal: goede zorg voor jou 

In ons ziekenhuis draait het om de gezondheid van onze patiënten. Maar ook om de gezondheid van onze collega’s. We vinden het belangrijk dat zij lekker in hun vel zitten en willen daar graag een bijdrage aan leveren. Daarom hebben we met hulp van diverse collega’s het Vitaal Portaal opgezet.

> Lees meer

Eerste Nightingale verdiepingstraject afgerond

Onze leergang Verpleegkundig Leiderschap heeft naast het basis Nightingaletraject nu ook een Nightingale verdiepingsprogramma. De eerste twaalf verpleegkundigen dit nieuwe programma over verpleegkundig leiderschap succesvol af.

> Lees meer

Mindfulnesstraining voor collega’s 

Ons ziekenhuis biedt twee keer per jaar een mindfulnesstraining aan. In deze tijden van corona is het misschien nog wel extra belangrijk om op deze manier aandacht aan jezelf te geven.

> Lees meer

Spoedeisende Hulp start met Leer-werk-unit

De Spoedeisende Hulp start met een Leer-werk-unit (LWU). De studenten, Professionals in Opleiding (PIO), krijgen tijdens hun praktijkdagen een intensieve coaching van een ervaren collega. De coach heeft zelf geen patiënten en staat volledig in dienst van deze PIO’s.

 

> Lees meer

Eerste exemplaar bundel ‘Blijf je even’ voor Florus Kruijne 

Afgelopen vrijdag kreeg Florus Kruijne het eerste exemplaar van de bundel ‘Blijf je even’ uitgereikt: een selectie van columns die de geestelijk verzorgers van ons ziekenhuis de afgelopen jaren schreven voor ons intranet.

 

> Lees meer

Thuiswerkbeleid per 1 april

Vanaf 1 april geldt in ons ziekenhuis voor het eerst officieel beleid voor thuiswerken. Dat deed een deel van onze collega’s afgelopen periode al. De ervaringen met gedeeltelijk thuis- en op locatie werken zijn positief. Daarom hebben we nu beleid voor dit ‘hybride’ werken. Als je werk het toelaat, kun je met je leidinggevende afspreken welke dagen je structureel thuiswerkt. Op die dagen ontvang je een thuiswerkvergoeding.

 

> Lees meer

Functiedifferentiatie verpleegkundigen 

We gaan starten met verpleegkundige functiedifferentiatie in ons ziekenhuis. Het is lang stil geweest over dat thema. Maar achter de schermen is er hard gewerkt.

> Lees meer

Goed Bezig tour

In de week van het werkgeluk organiseren we de Goed Bezig tour in ons ziekenhuis. Tijdens de Goed Bezig tour kun je deelnemen aan verschillende activiteiten waarbij werkgeluk en vitaliteit centraal staan. Ga het gesprek aan met een coach, boek een massagestoel, ga er even helemaal tussenuit met een virtual reality bril, nodig je collega uit voor een pauzewandeling of kies voor een van de andere activiteiten. Goed bezig!

> Lees meer

Zeven verpleegkundig specialisten halen diploma

Ons ziekenhuis heeft er maar liefst zeven nieuwe verpleegkundig specialisten bij. Na een tweejarige opleiding Master Advanced Nursing Practice, behaalden zij hun diploma. In ons ziekenhuis werken inmiddels ruim 30 verpleegkundig specialisten op verschillende afdelingen.

> Lees meer

Zie ook

We geloven in de kracht van samenwerking. In ons land organiseren de zorg we steeds meer vanuit netwerken. Dat vraagt om intensieve samenwerking met andere instellingen en organisaties uit de 0e,1e, 2e en 3e lijn. Daarbij kijken we altijd naar onze toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Zo leveren we toegankelijke, mensgerichte zorg van topkwaliteit.

Kinderen met een allergie sneller geholpen

Het Allergiecentrum van het Diakonessenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) gaan nauw samenwerken. Kinderen met een allergie zijn zo sneller op de beste behandelplek. Daarmee is de regio Utrecht een plek voor kinder-allergologische topzorg rijker.

> Lees meer

Geboortezorg onder druk: regionale samenwerking versterkt

De geboortegolf en de aanhoudend hoge werkdruk in de ziekenhuizen leiden tot hoge druk op de capaciteit in de geboortezorg in de regio Utrecht. Die druk is duidelijk voelbaar in de kraamzorg, bij eerstelijns verloskundigen, bij de ambulancedienst en in de ziekenhuizen. Hierdoor kan een zwangere helaas niet altijd in het ziekenhuis van haar eigen keus bevallen. Ook kraamverzorgenden hebben door de geboortegolf minder tijd beschikbaar. Om dit in zo goed mogelijke banen te leiden, versterken we in onze regio de samenwerking op het gebied van de geboortezorg.

> Lees meer

Eerste in de regio: digitaal recepten versturen naar apotheken

Ons ziekenhuis heeft een convenant afgesloten met de Apothekersvereniging Midden Nederland (AVMN). Daarin hebben we afgesproken om recepten zoveel mogelijk digitaal te versturen. Dat is een stuk veiliger en efficiënter dan papieren recepten. Samen met het UMC Utrecht zijn we de eerste ziekenhuizen in onze regio die dit doen.

> Lees meer

Wereldhartdag: samen met bewoners naar hartveilige wijken

Vandaag is het Wereldhartdag. Ons ziekenhuis geeft 70 AED’s aan wijken in Utrecht. Dat doen we samen met de bewoners van die wijken, ondersteund door de gemeente Utrecht. Zo wil ons ziekenhuis bijdragen aan de hartveiligheid en hartgezondheid in de wijken.

> Lees meer

Zeecontainers hulpgoederen naar Diakonessenhuis Suriname 

Wiegjes, onderzoeksstoelen, medische apparatuur, verbandmiddelen en ander medisch materiaal afkomstig uit ons ziekenhuis staan weer klaar om verscheept te worden naar Paramaribo. Zo helpen wij Diakonessenhuis Suriname, waarmee wij van oudsher verbonden zijn, nu zij in een moeilijke financiële situatie zitten. 

Met dank aan de inzet van verschillende afdelingen hebben we spullen kunnen inzamelen voor het gelijknamige ziekenhuis. In totaal verscheepten we dit jaar drie zeecontainers naar Suriname.

> Lees meer

Contracten met alle zorgverzekeraars

Net als ieder jaar hebben wij ook voor 2021 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Het maakt dus niet uit welke verzekering patiënten hebben: zij kunnen altijd bij ons terecht. Dat geldt niet voor elk ziekenhuis.

> Lees meer

Deelname Samen voor Zeist

John Taks, voorzitter Raad van Bestuur, tekende namens ons ziekenhuis een overeenkomst met Samen voor Zeist. Dat is een non-profit netwerk van bedrijven en organisatie in Zeist dat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (mbo) stimuleert, ontwikkelt en uitdraagt. Dat doet ze door partijen bij elkaar te brengen en hen te adviseren en ondersteunen bij projecten die ten goede komen aan de samenleving.

> Lees meer

Samen met Zilveren Kruis naar meer ‘zorg thuis en digitaal’

Ons ziekenhuis heeft een meerjarencontract getekend met Zilveren Kruis met afspraken over het moderniseren en digitaliseren van zorg. Het contract loopt tot en met 2024. Met de samenwerking willen we de zorg in de regio Utrecht de komende jaren toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Dat willen we bereiken door zorg thuis en digitaal te geven.

 

> Lees meer

Samenwerking verloskundigen en Diakonessenhuis voor beste geboortezorg

In ons ziekenhuis werken we nauw samen met verloskundigen uit de regio. Die samenwerking zetten we komende jaren graag voort. Daarom tekenden ons verloskundig samenwerkingsverband VSV Eendracht, STBN, MSBD en ons ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst om de huidige samenwerking te vervolgen. En ze tekenden een intentieverklaring voor het verder vormgeven van de samenwerking in de toekomst.

> Lees meer

Meander en Diakonessenhuis gezamenlijke dag voor praktijkopleiders

Voor het eerst organiseerden het Meander en ons ziekenhuis samen een praktijkopleider-dag om van én met elkaar te leren. Met de geldende coronamaatregelen werd het een digitaal kijkje in elkaars keuken, met waardevolle gesprekken.

> Lees meer

Positieve evaluatie pilot Casemanagement Fonds Slachtofferhulp

Afgelopen twee jaar deden wij samen met zes andere ziekenhuizen mee aan een pilot Casemanagement. Uit de evaluatie blijkt dat patiënten die te maken krijgen met een medische misser, veel baat hebben bij de ondersteuning van een onafhankelijk casemanager van Fonds Slachtofferhulp. Die ondersteuning ligt in het verlengde van wat we als ziekenhuis zelf kunnen bieden aan ondersteuning en nazorg op praktisch, psychosociaal, juridisch en financieel vlak.

> Lees meer

Wijkpact ‘Samen Oost’ met bewoners en wijkpartners

Ons ziekenhuis doet mee met het Wijkpact ‘Samen Oost’. Dat is een samenwerking van bewoners in Utrecht Oost, gemeente Utrecht en organisaties op het gebied van participatie, welzijn, gezondheid en zorg. Deze week tekenden de deelnemers het contract.

> Lees meer

Zie ook

Onze mooie resultaten uit de vorige hoofdstukken zijn het resultaat van een solide basis en sturing. Hier leest u hoe we die in 2021 in ons ziekenhuis organiseerden: met de Raad van Bestuur, het managementteam, de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis, de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht.

Organisatie

Het Diakonessenhuis is een privaatrechtelijke stichting. We zijn een algemeen ziekenhuis op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Er is sprake van één toelating ex WTZi. Ons ziekenhuis wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De zorg is ondergebracht in vijf clusters die zijn ingericht op basis van zorgprocessen. Elk cluster wordt aangestuurd door een manager zorg en bedrijfsvoering en een medisch manager. Zeven stafdiensten faciliteren het zorgproces. Onderstaande figuur toont het organogram van het ziekenhuis.

> Lees meer

Diakonessenhuis locatie Zeist jarig: 125 jaar

Op 28 september bestond ons ziekenhuis in Zeist 125 jaar. En wie jarig is, trakteert! Daarom kregen alle patiënten en collega’s in Zeist wat lekkers en de kinderen een mooie ballon. En de belofte dat we ook de komende jaren goed naar de wensen van onze patiënten blijven luisteren. En blijven investeren in een modern ziekenhuis in Zeist, dat van alle gemakken is voorzien.

> Lees meer

Nieuw logo en nieuwe huisstijl

In 2019 gebruikten we ons jubileumlogo met rood hart als symbool voor ‘van harte’ voor alle communicatie over ons jubileum. Het logo was een groot succes. Het hart werd omarmd door collega’s, patiënten en bezoekers en werd meer en meer het symbool voor onze persoonsgerichte zorg. Want wij zijn het ziekenhuis waar mensen zich echt gezien voelen als mens. Bij ons voel je de gastvrijheid, betrokkenheid en warme aandacht. Die unieke manier van zorg verlenen is wie we zijn en is sterk verankerd in onze organisatie. Daar komen patiënten voor bij ons. Het ‘hart’ verbeeldt die unieke identiteit erg goed. Daarom kozen we definitief voor een nieuw logo met hart voor ons ziekenhuis.

> Lees meer

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van het Diakonessenhuis en de reglementen van de Raad van Bestuur en de reglementen van de Raad van Toezicht. De principes van de Governancecode Zorg vormen de leidraad voor het handelen van de Raad van Bestuur. Deze helpen om het ziekenhuis zo in te richten dat deze:

 • bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg
 • een maatschappelijke doelstelling realiseert
 • en het vertrouwen van de maatschappij heeft
> Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is trots op de manier waarop het ziekenhuis en alle medewerkers afgelopen jaar samen corona en de vele anderen uitdagingen het hoofd wisten te bieden.

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

 • de heer H. W. Broeders (voorzitter)
 • de heer prof. dr. J. Kievit (vicevoorzitter)
 • mevrouw drs. R.M.H. Wilke MBA (lid)
 • de heer drs. J. Hendriks (lid)
 • mevrouw drs. L. van Breugel (lid)
> Lees meer

Federatie Medische Staf Diakonessenhuis

De Federatie Medische Staf Diakonessenhuis (FMSD) bestaat uit drie leden en verenigt hiermee alle medisch specialisten in ons ziekenhuis:

 • het MSBD (Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad)
 • de VSDD (Vereniging van Specialisten in Dienstverband Diakonessenhuis)
 • de VMSD (Vereniging Medische Staf Diakonessenhuis)
> Lees meer

Ondernemingsraad

Met corona, hoog ziekteverzuim en collega’s die al een jaar thuis aan het werk waren, was 2021 voor de OR het jaar van de duurzame inzetbaarheid. Tijdens de organisatiebrede ‘Goed bezig tour’ in september haalden we bij collega’s op wat zij nodig hebben om fit en met plezier aan het werk te blijven. En we onderzochten als OR de mogelijkheden voor een Zilverpool en een Transfercentrum. Die werken we verder uit in 2022.
In november gingen we op een driedaagse training. Een dagdeel was ook de Raad van Bestuur aanwezig. Gezamenlijk onderzochten we wat flexibel en wendbaar zijn voor ons betekent. Tijdens de training kwamen we als OR tot een nieuwe slogan: ‘Jullie belang is onze leidraad. Voor elkaar en met elkaar’.

> Lees meer

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD) en beoordeelt het beleid van het ziekenhuis vanuit het perspectief en de belangen van de patiënt. De raad kijkt daarbij vooral naar de kwaliteit van de medische behandelingen, de zorg en de nazorg, de bejegening van patiënten en de dienstverlening door het ziekenhuis.

> Lees meer

Verpleegkundige adviesraad (VAR)

Voor de VAR stond 2021 in het teken van de ontwikkeling richting een Verpleegkundige Staf en van de corona-crisissituatie in het ziekenhuis. Veel projecten kwamen door corona stil te liggen. De druk op de patiëntenzorg was zo hoog dat er weinig tot geen tijd voor verpleegkundigen was om zich in te zetten in projecten. Het bestuur van de VAR was tijdens de coronacrisis onderdeel van het crisisteam en het operationele team.

> Lees meer

Zie ook

We zijn een gezonde organisatie en leveren goede zorg vanuit een stevig financieel fundament. We zetten onze middelen op een slimme manier in. Doelmatig omgaan met geld is noodzakelijk in een tijd waarin de zorgvraag groeit en de middelen schaarser worden. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we onze financiële middelen hebben gebruikt en wat onze resultaten zijn. Meer daarover leest u ook in onze jaarrekening.

Het jaar 2021 stond ook in financiële zin in het teken van corona. We zijn er vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds voor om zoveel mogelijk corona- én andere patiënten te helpen. Daarbij hielden we geen rekening met eventuele vergoedingen door de zorgverzekeraar. Dankzij de grote inzet van collega’s en de landelijke partijen lukte het met vereende krachten om ook financieel het jaar door te komen.

Gegeven de toenemende risico’s die ziekenhuizen moeten dragen en de investeringen die wij moeten doen in ICT, bouw en innovaties, is voor ons een positief weerstandsvermogen en rendement noodzakelijk. Dat realiseerden we in 2021: € 3,1 miljoen.

Financieel fundament

We analyseerden ons resultaat uit gewone bedrijfsvoering over het boekjaar 2021 ten opzichte van de jaarrekening 2020. Het resultaat is vrijwel gelijk gebleven, ondanks een sterke stijging van de omzet zorgprestaties. Tegenover deze sterke stijging van de omzet staat namelijk een evenredige stijging van de kosten. Die kwamen voor een groot deel door corona.

> Lees meer

Ontwikkeling 2021 ten opzichte van 2020

Het resultaat over boekjaar 2021 is € 3,1 miljoen en ligt onder het resultaat van boekjaar 2020. Ondanks de enorme impact van corona is het resultaat slechts licht gedaald. Dit is voornamelijk te verklaren door de sterke stijging van de omzet zorgprestaties zorgverzekeringswet (+ € 11,3 miljoen).

> Lees meer

Overige opbrengsten en subsidie

In totaal liggen de overige bedrijfsopbrengsten op hetzelfde niveau als in het voorgaande jaar.

 

> Lees meer

Personeelskosten

Onze personeelskosten stegen met € 3,1 miljoen. Deze stijging komt door een hogere inzet van personeel (van 1.886 naar 1.938 fte) en door de cao verhoging. Ook moesten we alle balansposten waarderen tegen de hogere loonkosten. De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) zijn € 1,1 miljoen hoger dan in 2020. We streven ernaar zo min mogelijk gebruik te maken van PNIL.

> Lees meer

Financiële ratio’s

De financiële gezondheid van ons ziekenhuis is ondanks de coronapandemie stabiel gebleven. Voor de EBITDA en de DSCR geldt dat deze behoorlijk gestegen zijn. De solvabiliteit daalt als gevolg van balansverlenging.

> Lees meer

Balans

Op de debetzijde van de balans zien we per saldo een stijging. Het saldo liquide middelen steeg met bijna € 1,3 miljoen. Op balansdatum was € 21,1 miljoen aan liquide middelen beschikbaar. De current-ratio bedraagt 1,14.

> Lees meer

Financiële vooruitblik 2022 en verder

De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben net als in 2020 samen afspraken gemaakt om ziekenhuizen en umc’s die zorg leveren aan COVID-19 patiënten al in een vroeg stadium zekerheid te bieden over dekking van de COVID-19 kosten en gederfde inkomsten in 2021. Dit betreft een kader in de MSZ 2021 voor zorgcontractering en een financieel vangnet. Daarnaast is per 25 november jl. wederom fase 2d uit het ‘Opschalingsplan COVID-19’ van kracht geworden. Deze fase stelt een aantal eisen aan ziekenhuizen en umc’s over bijvoorbeeld afschaling van zorg en spreiding van patiënten. Fase 2d stelt dat gedurende deze fase zorgverzekeraars waar nodig afspraken maken om eventuele financiële consequenties op te vangen als zij uitvoering geven aan fase 2d. Er mogen geen financiële belemmeringen zijn om de totstandkoming en uitvoering van afspraken die in ROAZ-verband worden gemaakt te bewerkstelligen.

> Lees meer

Risicobeheersing

Om veilige zorg van hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren, is het belangrijk dat we onze risico’s goed in beeld hebben en dat we oog hebben voor verbeterpotentieel op onderwerpen waarop we willen excelleren. Om dit te bereiken, werken we met een verbeterkalender die tot stand komt op basis van de verbetersystematiek Kwaliteit, Risicomanagement en Valorisatie (KRV). De KRV-systematiek is een methode waarbij de Commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) periodiek actuele risico’s in kaart brengt en weegt en waarbij geprioriteerde risico’s een plaats krijgen op de ziekenhuisbrede verbeterkalender of in het ziekenhuisbrede jaarplan. Daarnaast startten we in 2021 gestart met het op een hoger plan brengen van het Integraal Risicomanagement.

 

> Lees meer