Een moment geduld...

Jaarverslag 2022

Veerkrachtig verder

Voorwoord

Veerkrachtig verder was het thema van ons Jaarplan 2022. Samen bouwen aan een veerkrachtige en wendbare organisatie, samen werken aan onze doelen. De realiteit was ook dat we het jaar begonnen in een lockdown, het eerste kwartaal bleef de druk op onze zorg hoog. We zijn dankbaar en onder de indruk van de veerkracht, betrokkenheid, wendbaarheid en de enorme inzet van onze collega’s. Zij waren er ook nu weer samen voor onze patiënten, met én zonder corona. Toen het weer kon, hielden we in mei als dank een groots personeelsfeest.

Na het eerste kwartaal kwam er gelukkig steeds meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Als eerste namen we, na zes maanden uitstel vanwege corona, in mei ons nieuwe elektronische patiëntendossier HiX 6.2 in gebruik. Dezelfde maand werd de oprichting van de Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis, de VSD, realiteit. Op de dag van de verpleging en zorg, 12 mei, presenteerden zij zich aan de organisatie.

Met de Juiste Zorg op de Juiste Plek keken en kijken we kritisch naar de manier waarop we zorg leveren. Steeds vaker thuis of dicht bij huis. Die ontwikkeling is noodzakelijk om er ook in de toekomst te zijn voor de patiënten die ons nodig hebben. En daarvoor werken we steeds intensiever samen met collega’s in omringende ziekenhuizen en zorgverleners in de regio.

We maakten ons sterk voor goede spoedzorg in Utrecht en we bleven investeren in onze nieuw- en verbouw, onder meer een nieuw Vrouw-Kind Centrum. En met Diak Clinic, ons electieve centrum in Zeist, zetten wij in op de groei van onze electieve zorg. Snel de beste zorg is onze belofte en onze kracht.

Halverwege het jaar stelden we onze nieuwe strategie vast: Dicht bij jou naar 2026. Dat is ons antwoord op de grote uitdaging waar we als ziekenhuis in deze regio voor staan. Veel collega’s én externe partners leverden daar hun input voor. Een veelbelovend begin, want alleen sámen kunnen we de uitdagingen het hoofd bieden.

We geloven in de kracht en kunde van onze collega’s, zij zijn het hart van ons ziekenhuis en de drijvende kracht. We zijn ontzettend trots op wat we afgelopen jaar samen hebben gepresteerd. We blijven dat samen doen op de manier waar wij al bijna 180 jaar bekend om staan: warm, betrokken en met persoonlijke aandacht.

John Taks en Vivian Broex
Raad van Bestuur Diakonessenhuis

Diakonessenhuis

Filmpje bekijken

Jaaroverzicht 2022

 

In dit jaaroverzicht vindt u onze resultaten 2022. De eerste maanden van het jaar stonden voor een belangrijk deel nog in het teken van corona. Daarnaast laten we graag zien welke concrete mijlpalen we bereikten. U vindt ze onder de vier onderdelen van onze strategie: Zorg/waarde voor patiënten, Slim & innovatief investeren in de toekomst, Persoonlijk leiderschap en professionaliteit en Samen met onze (regionale) partners. Natuurlijk gaan we ook in op onze financiële resultaten en leggen we verantwoording af over hoe we de zorgbrede governancecode nakomen.

  

Corona

 

Begin januari bereikte de omikronvariant van het coronavirus ons land. Deze variant verving binnen enkele weken de deltavariant. Vanwege zorgen om de nieuwe variant was er vanaf 19 december 2021 een harde lockdown. Op 10 januari konden de scholen en kinderopvang weer open. Eind januari werden meer versoepelingen doorgevoerd, zoals de quarantaineregels als je in aanraking was geweest met iemand met coronaklachten.
Vanaf half februari ging de samenleving in drie stappen verder open. Eind februari vervielen de anderhalvemetermaatregel en het coronatoegangsbewijs. Het carnaval kon weer met grote groepen worden gevierd. En in maart vervielen de laatste maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer.

Corona in ons ziekenhuis

We begonnen 2022 dus in een lockdown. Dat betekende nieuwjaarswensen op video en bubbels (alcoholvrij) en wat lekkers op de werkplek in plaats van een gezellige nieuwjaarsreceptie. Gelukkig bleek het de laatste keer te zijn dat die vanwege corona niet door kon gaan.

Tot 20 januari was ons crisisteam corona nog actief. Na die datum viel de coronazorg weer onder de lijnorganisatie. Over de eerste weken van het jaar heen was er een langzaam dalend aantal coronapatiënten in ons ziekenhuis. Maar corona zou de eerste maanden van het jaar nog veel van ons vragen, ook al vanwege een hoog ziekteverzuim onder onze collega’s.

Gelukkig konden we vanaf half januari en in februari onze coronazorg (de cohorten) stapsgewijs afschalen en onze reguliere zorg weer opschalen. Dat deden we in nauw overleg met onze collega’s in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Daar spraken we steeds af hoeveel bedden coronazorg we snel beschikbaar moesten kunnen hebben op de verpleegafdelingen en de IC. Want het was nog heel onzeker hoe de omikronvariant zich zou ontwikkelen. Die zorgde voor een hoog ziekteverzuim. Daardoor was het opschalen van de reguliere zorg helaas vooral afhankelijk van het aantal beschikbare collega’s. Mede daarom werd het mondkapjesbeleid in ons ziekenhuis half januari strenger.

In ons ziekenhuis zagen we steeds meer twee groepen patiënten met corona: patiënten die we vanwege corona opnamen en patiënten met een andere indicatie, die ook coronapositief bleken te zijn. Die cijfers gingen we dan ook apart bijhouden, zoals hieronder is te zien. De cijfers zijn veel gunstiger dan in de eerste twee coronajaren. Maar ook in 2022 betreurden we patiënten die overleden aan corona. We leven mee met hun naasten.

Als ziekenhuis namen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons laboratorium won een aanbesteding om de moleculaire corona-diagnostiek uit te voeren voor de GGD regio Utrecht. Dat ging om maximaal 1300 coronatesten per dag. We waren er trots op dat we deze opdracht kregen. En dat we zo een belangrijke bijdrage konden leveren aan het zicht houden op de corona-infecties in de regio Utrecht. Ook ging de coördinatie van de ‘innovatiestraat coronatesten’ van het UMC Utrecht naar ons laboratorium. In de innovatiestraat deden we onderzoek naar de betrouwbaarheid van nieuwe coronatesten en afnamemethodes.

Tot eind januari vonden bij ons geen trainingen en fysieke bijeenkomsten plaatst als die niet noodzakelijk waren voor de kwaliteit van onze zorg. Toen we daar weer mee begonnen, was dat eerst nog alleen digitaal. Maar het thuiswerken bleef en werd ook in onze organisatie vast beleid.

Langzaam maar zeker normaliseerde de situatie in ons ziekenhuis. Wat wel het hele jaar bleef, waren de coronamaatregelen. Als ziekenhuis zijn we extra voorzichtig, om onze kwetsbare patiënten te beschermen. En we wilden er álles aan doen om meer zieke collega’s te voorkomen.

Terugkijkend was 2022 het minst zware jaar van de drie coronajaren. Maar het eerste kwartaal moesten we er zeker samen de schouders onder zetten, zonder te weten hoe lang nog. Dat was alleen mogelijk dankzij de enorme inzet, collegialiteit en flexibiliteit van onze collega’s. Als dank daarvoor hielden we in mei een groots personeelsfeest. Samen ontspannen en genieten. We prezen ons gelukkig dat dat eindelijk weer kon.

 

  Tests (dit betreft eigen testen, exclusief GGD-testen)           2020           2021           2022  
  Aantal testen 8.704   12.427   19.783  
  Aantal testen met uitslag positief 976   811   3.765  
  Aantal testen medewerkers (van totaal)  3.791    6.539   7.854  
  Aantal testen medewerkers met uitslag positief                 327    248   1.628  

 

  Opnames           2020           2021           2022  
  Aantal opgenomen patiënten (positief getest)  690   855   1.052  
        Andere indicatie + met corona     585  
        Vanwege corona     467  
  Aantal opgenomen patiënten in kliniek (positief getest)        666   826   1.042  
        Andere indicatie + met corona     585  
        Vanwege corona     457  
  Aantal opgenomen patiënten op IC (positief getest) 121   155   57  
        Vanwege corona      57  
  Aantal patiënten overleden (positief getest)       81   88   54  

 

Hulp boostercampagne GGD regio Utrecht

We moesten alles op alles zetten om de verhoogde instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen te voorkomen of remmen. Ook in ons ziekenhuis wilden we bijdragen aan deze maatschappelijke plicht. Daarom konden collega’s zich vrijwillig aanmelden voor de boostercampagne van de GGD regio Utrecht (GGDrU). Ze konden daar helpen in werktijd, naast hun eigen werk/ingeroosterde diensten.

Veel afdelingen hadden het nog steeds erg druk. Voor die collega’s was uitrusten als het even kon ontzettend belangrijk. Maar de collega’s die wél tijd en energie hadden, hielpen de GGDrU. Die laatste deed daar een oproep voor waar collega’s zich voor aan konden melden.

Snel verdubbelen aantal prikken

GGDrU had de opdracht om alle 60+ inwoners van Midden-Nederland/regio Utrecht die dat wilden een booster te geven. Daarvoor moesten ze van 70.000 prikken per week naar 135.000 prikken per week. Dat konden ze alleen met hulp. Zowel landelijk als in onze eigen regio gaven de ziekenhuizen aan te willen bijspringen. Dat om een mogelijke sterk verhoogde instroom door de besmettelijke omrikon-variant in de ziekenhuizen te remmen of voorkomen.

Na afloop bedankte de GGDrU de collega’s die gehoor gaven aan deze oproep in deze video.

In ons ziekenhuis krijgen patiënten deskundige zorg van hoge kwaliteit. Daarvoor vinden we drie dingen heel belangrijk: de beleving van patiënten, de kwaliteit van onze zorg en de veiligheid van onze zorg.

Klantervaringsonderzoek

In 2022 vulden 3264 patiënten ons klantervaringsonderzoek in. Patiënten gaven ons gemiddeld een 8,6 (in 2021 8,5) en veel patiënten zouden ons aanbevelen bij anderen.

We kregen complimenten voor onze persoonlijke aandacht, vriendelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid. Verbetertips kregen we over de wachtruimte waar men soms te weinig privacy ervaarde. Ook horen onze patiënten graag hoe lang het duurt voordat ze aan de beurt zijn bij hun polikliniek afspraak. Dat gebeurde niet altijd.

> Lees meer

Oprichten Electief Centrum in Zeist

Komende jaren zet ons ziekenhuis stevig in op de groei van onze electieve zorg. De zorgverzekeraars steunen ons hierin. Hiervoor gaan we een apart ‘Electief centrum’ inrichten in Zeist. Dit jaar werkten we uit hóe. Daarvoor deden we een beroep op de energie en input van alle betrokken collega’s.

Onze (electieve) zorg is van hoge kwaliteit en we hebben alle ingrediënten in huis om deze zorg klantgericht en efficiënt in te richten. Daarmee combineren we onze brede expertise als algemeen ziekenhuis met de klantbehoefte van persoonlijke en snelle zorg. Precies daarin onderscheiden we ons van de andere aanbieders van electieve zorg in onze regio. Een grote kans dus voor ons ziekenhuis.

> Lees meer

Complimenten van patiënten

Een greep uit de complimenten die patiënten ons gaven in het klantervaringsonderzoek:

  • Enorm vriendelijk personeel en een welkome sfeer.
  • Fijne medewerkers, die mij een veilig gevoel gaven. En een deskundige verpleegkundige en arts. Snelle afhandeling, ondanks de drukte.
  • Bijzonder aardige mensen, dit was echt een fijne ervaring.
> Lees meer

Actieve Kinderadviesraad

Ook dit jaar dacht onze Kinderadviesraad (KAR) enthousiast mee over en werkte mee aan mooie projecten. Met als doel onze zorg voor kinderen nog beter maken. De Kinderadviesraad komt drie keer per jaar samen. Dan bespreekt ze verschillende onderwerpen die te maken hebben met onze zorg voor kinderen. Ook andere kinderen én collega’s kunnen daarvoor onderwerpen inbrengen.

> Lees meer

Collega’s kinderafdeling bij Goedemorgen Nederland

Kinderverpleegkundige Jolice Kelderman en medisch pedagogisch zorgverlener Jet Steeghs waren te zien bij Goedemorgen Nederland op NPO1. Ze vertelden  over de Kiwanis-poppen, waarmee ze kinderen op een leuke manier uitleg geven over hun behandeling, onderzoek of operatie.

> Lees meer

Aandacht voor de impact van kanker

Kanker raakt iedereen. Dat was het motto van Wereldkankerdag op vrijdag 4 februari. Ook in ons ziekenhuis stonden we extra stil bij de impact van kanker. Onze patiënten met kanker kregen een kleine attentie met de boodschap ‘Kanker heb je niet alleen, wij zijn er voor jou.’

> Lees meer

Onderzoek naar darmkankerbehandeling

Dikkedarmkanker is de derde meest voorkomende kankersoort ter wereld. Bij ongeveer 40% van de patiënten bevindt de kanker zich aan de rechterkant van de dikke darm. De standaardbehandeling is verwijdering van dit deel van de dikke darm. Momenteel zit er nog veel variatie in hoe artsen door heel het land deze behandeling uitvoeren. Daar brengt de Right Study (mogelijk) verandering in. In het kader van de darmkanker-maand vertelde colorectaal chirurg Jordy Kiewiet meer over dit onderzoek en de rol van ons ziekenhuis.

> Lees meer

In gesprek over de laatste levensfase

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg stonden we extra stil bij de zorg aan ongeneeslijk zieke patiënten in hun laatste levensfase. Wist je dat het tijdig herkennen van die laatste fase erg belangrijk is voor het geven van goede zorg? En dat we veel in huis hebben om die zorg te bieden?

> Lees meer

In actie tegen ondervoeding

Ondervoeding bij ziekte is een veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op zeven patiënten loopt risico om ondervoed te raken of is ondervoed. In ons ziekenhuis doen we veel om ondervoeding bij patiënten te voorkomen en behandelen. In de week van de ondervoeding stonden we daar nog eens extra bij stil.

> Lees meer

Sneldiagnostiek pijn op de borst

Vanaf half februari konden patiënten met pijn op de borst in ons ziekenhuis terecht voor sneldiagnostiek. In één dagdeel doen we alle onderzoeken die nodig zijn om inzicht te krijgen in de klachten. Aan het eind van het dagdeel krijgt de patiënt de uitslag van de onderzoeken en een behandeladvies. Zo weet de patiënt snel na verwijzing door de huisarts of hij een hartziekte heeft en hoe die te behandelen is.

> Lees meer

Begeleiden patiënten met visuele beperking

Als ziekenhuis willen we gastvrij en toegankelijk zijn voor iedereen. Vorig jaar onderzocht het Bartiméus fonds onze fysieke-, digitale- en informatietoegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. De aanbevelingen uit het onderzoek gaven ons goede handvatten om verder te verbeteren. In het kader hiervan kregen onze vrijwilligers een training van Bartiméus.

> Lees meer

Patiënten met een verstandelijke beperking

In ons ziekenhuis hebben we al ruim tien jaar een speciaal traject voor mensen met een verstandelijke beperking. Mede door corona is de aandacht voor deze zorg op een wat lager pitje komen te staan. Hoog tijd voor de betrokken werkgroep om hier afgelopen jaar een nieuwe impuls aan te geven.

> Lees meer

Nieuwe onderzoeksmethode chronische darmziektes

Onze MDL-arts Charlotte Peters helpt patiënten met een chronische darmziekte op een nieuwe manier. Zij kan ontstekingen in de darmen nu ook met een echo opsporen, in plaats van met een endoscopie. Patiënt Daisy van Oostrom is onlangs op deze manier geholpen. Daisy: ‘’Zonder pijn en vervelende voorbereiding wist ik binnen een half uur dat het goed met me ging. Wat een wereld van verschil.’

> Lees meer

Inzet geriatrieteam op Spoedeisende Hulp

Het aantal (kwetsbare) ouderen in ons ziekenhuis neemt toe en vraagt specifieke zorg. Om daar goed op in te spelen, hebben we op onze locatie in Utrecht al een aantal jaren een geriatrieteam. Dat team adviseert afdelingen over de zorg aan kwetsbare oudere patiënten. Het afgelopen jaar was dit team bij wijze van proef op vaste tijden aanwezig op de Spoedeisende Hulp. Zorgverleners op de SEH konden het team zo snel inschakelen. Vanwege succes zetten we dit voort.

> Lees meer

Smaak met zorg  

Onze patiënten genieten van het eten van onze nieuwe maaltijdverzorging ‘Smaak met zorg’. We bieden de maaltijden vanaf afgelopen jaar anders aan. De afdelingen gingen gefaseerd over op het nieuwe eten; we startten met de afdelingen in Zeist en in juni waren we klaar.

> Lees meer

Polikliniek Doorn op nieuwe locatie

Begin april ontving Martijn Wiesenekker, voormalig lid Raad van Bestuur, de eerste patiënt op onze nieuwe locatie in Doorn. Samen met verhuurder QuaRijn bouwden we het afgelopen jaar aan een mooie, nieuwe polikliniek. Deze bevindt zich in Het Zonnehuis, een nieuw gezondheidscentrum met ruimte voor verschillende zorgaanbieders.

> Lees meer

Veiliger zorg met behulp van klachten, claims en calamiteiten

We houden goed zicht op klachten, claims en calamiteiten en handelen die goed af. Ook dit helpt ons de zorg in ons ziekenhuis goed en veilig te houden.

> Lees meer

Veilig Incident Melden (VIM) en Transmuraal Incident Melden (TIM)

Wij willen leren van situaties waarin een zorgproces niet loopt zoals we bedoelen. Met Veilig Incident Melden (VIM) en Transmuraal Incident Melden (TIM) werken we steeds aan de optimale veiligheid van onze patiënten.

> Lees meer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

De inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) bezocht ons dit jaar drie maal.

> Lees meer

Het toezicht op stralingsbescherming

Begin november bezochten twee inspecteurs van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ons ziekenhuis. De inspectie was in het kader van het toezicht op stralingsbescherming. De inspecteurs controleerden of we voldoende maatregelen treffen om risico’s van blootstelling aan radioactieve afvalstoffen bij de bevolking te beperken en om het milieu te ontzien.

> Lees meer

Zie ook

Om ook in de toekomst goede zorg te blijven leveren, investeren we natuurlijk in innovatie en technologie. Van samenwerken met andere zorginstellingen tot vernieuwende digitale oplossingen.  Van het verbeteren van onze logistiek tot (ver-)bouwprojecten. En we investeren ook in onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe manieren van (samen)werken.

Ons ziekenhuis in 2055  

In 2021 stelden we ons Strategisch Vastgoedplan vast, met een masterplan 2055. Het masterplan is een visie voor al het vastgoed van ons ziekenhuis tot 2055. We vernieuwen en verduurzamen ons vastgoed op de bestaande locatie en realiseren uiteindelijk 3 carrés. Dat doen we in stappen van vijf jaar. Zo houden we steeds de mogelijkheid om flexibel in te spelen op toekomstige veranderingen.

> Lees meer

Nieuwe strategie Dicht bij jou naar 2026

Dit jaar doorliepen we een zorgvuldig traject naar een nieuwe organisatiestrategie: Dicht bij jou naar 2026. We hielden een groot aantal werk- en inspiratiesessies. Daarin onderzochten we samen wat belangrijke interne en externe ontwikkelingen zijn voor ons ziekenhuis. En ook welke oplossingen daarvoor zijn.

> Lees meer

Nieuw elektronisch patiëntendossier


Na zes maanden uitstel in verband met corona, ging in mei ons nieuwe elektronische patiëntendossier HiX 6.2 standaard content in productie. We hebben daarvoor veel aansluitingen en koppelingen gemaakt en namen afscheid van drie afdelingssystemen. Hierdoor hebben we het beheer vereenvoudigd en de integraliteit vergroot.

> Lees meer

Animatie Zorg op de Juiste Plek

Ons ziekenhuis staat voor de uitdaging om een antwoord te vinden op hoe wij omgaan met de groeiende zorgvraag, schaarste aan zorgmedewerkers en financiële middelen die niet evenredig mee groeien. Inmiddels lopen diverse initiatieven, zoals thuisbehandeling van hartpatiënten, COPD en IBD patiënten met telemonitoring en IV antibiotica thuis.

> Lees meer

Met slimme pleister dezelfde dag naar huis met heup- of knieprothese

In maart startten we is ons ziekenhuis met een pilot waarin zestig patiënten na een operatie voor een heup- of knieprothese al op dezelfde dag naar huis gaan. We zijn patiënten thuis gaan monitoren met een draagbare sensor in combinatie met een app voor communicatie. We zijn het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze technologie gebruikt voor thuismonitoring na een operatie voor een heup- en knieprotheses. De pilot duurt acht maanden. Als die succesvol is, breiden we het project verder uit zodat meer patiënten eerder naar huis kunnen. Per jaar krijgen zo’n 900 patiënten een heup- of knieprothese in ons ziekenhuis.

> Lees meer

Start thuismonitoring boezemfibrilleren

Onze collega’s van de polikliniek Cardiologie startten in oktober een pilot, waarin patiënten met boezemfibrilleren (hartritmestoornis) thuis digitaal worden begeleid met gebruik van telemonitoring.

> Lees meer

Succesvolle pilot Virtual Fracture Care

De pilot op de Spoed Eisende Hulp (SEH) is succesvol afgesloten. In deze pilot hoefden patiënten met relatief eenvoudig en stabiel letsel, zoals bijvoorbeeld een verzwikte enkel of gebroken teen, niet meer op nacontrole in ons ziekenhuis. Na hun bezoek aan de Spoedeisende Hulp herstellen zij nu thuis met behulp van de Virtual Fracture Care app. Met de positieve afsluiting van de pilot gaan we deze manier van werken nu standaard aanbieden. We verwachten hiermee ongeveer 150 patiënten per maand te helpen.

> Lees meer

Start thuismonitoring astmapatiënten

Vanaf begin juli volgden we astmapatiënten van ons ziekenhuis thuis. Zij houden thuis zelf hun gezondheid in de gaten en geven via een app informatie over hun gezondheid door aan hun longarts en longverpleegkundige. Die kunnen de behandeling van de patiënt vervolgens snel bijstellen als dat nodig is.

> Lees meer

BeterDichtbij-app voor alle patiënten

Vanaf oktober ontvingen al onze patiënten van wie e-mail en 06-nummer bij ons bekend zijn een uitnodiging om BeterDichtbij te gaan gebruiken. Met deze app voor digitale communicatie kunnen patiënten veilig en makkelijk een berichtje sturen aan de polikliniek. Bijvoorbeeld als zij voor of na een bezoek aan het ziekenhuis een vraag hebben. Ons ziekenhuis is het eerste in de regio dat contact via de BeterDichtbij-app aanbiedt. Eind december hadden al bijna 20.000 patiënten de app gedownload.

> Lees meer

Groene operatiekamers met herbruikbare dekens

Gemiddeld voeren we op onze operatie Kamer Complex (OKC) in Utrecht zo’n 40 operaties per dag uit. Bij al deze operaties krijgen patiënten meerdere dekens, die we na gebruik weggooien. Zo’n 100 dekens eindigen hierdoor dagelijks bij het afval: twee volle grote afvalzakken per dag. ‘Dat moet anders kunnen’, dachten collega’s van de OK en het Greenteam van ons ziekenhuis. In april startte daarom een pilot met herbruikbare dekens op de OK in Utrecht.

> Lees meer

Nieuw leven voor MRI-apparaat

Radiologie is een van de afdelingen die de komende tijd een facelift ondergaat. Daar hoort ook bij dat we sommige apparatuur vernieuwen. Zo vervingen we na dertien jaar trouwe dienst ons eerste MRI-apparaat, dat ging op transport naar Azerbeidzjan.

> Lees meer

Wereldmilieudag

We vroegen alle collega’s naar hun mening over duurzaamheid in ons ziekenhuis. Op de wereldmilieudag, deelden we de uitkomsten van deze enquête en wat ons ziekenhuis hier mee doet.

> Lees meer

Nieuwe pacemakertechniek

Onze cardiologen boden als eersten in de regio een nieuwe pacemakertechniek. Bij deze techniek lopen patiënten minder risico op hartfalen na het plaatsen van een pacemaker.

> Lees meer

Nieuw Verpleeg- en Medisch Oproep Systeem

We vernieuwden het systeem waarmee patiënten op onze verpleegafdelingen bij hun bed een oproep kunnen doen en alarm kunnen slaan. We hadden een intensieve voorbereiding, waarin we alle wensen van gebruikers inventariseerden en een nieuwe leverancier selecteerden. Vanaf september gebruikte de afdeling Cardiologie het nieuwe systeem als eerste.

> Lees meer

Zie ook

We kunnen alleen goede zorg leveren en tevreden patiënten hebben met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Daarom investeren we in onze collega’s: via scholing, met aandacht voor ontwikkeling en goede samenwerking.

Personeel: feiten en cijfers

Aantallen collega’s

In december 2022 hadden we 1916 fte in ons ziekenhuis, dat waren 2627 collega’s.

> Lees meer

Opleiden voor de toekomst

Voor de verpleegkundige vervolgopleidingen gingen we verder met het implementeren van het CZO Flex Level. Voor acute zorg, moeder-kind zorg en langdurige zorg startten we met het flexibel opleiden volgens EPA’s (entrustable professional activity). EPA's zijn de kenmerkende activiteiten in het dagelijks werk van een zorgprofessional. Door ze te gebruiken in de verpleegkundige vervolgopleidingen sluiten die meer aan bij de praktijk. Je leert alleen wat er nodig is voor de werkvloer en bent hierdoor sneller inzetbaar. Ook is het makkelijk om te wisselen van specialisatie, want je kunt je EPA’s meenemen naar een andere afstudeerrichting.

> Lees meer

Wetenschap

Dit jaar kregen 60 onderzoeken toestemming om te starten, ons ziekenhuis nam initiatief voor 21 daarvan.

> Lees meer

Personeelsfeest UIT je Diak!

In mei hadden we een groots Personeelsfeest in TivoliVredenburg in Utrecht. Eindelijk weer eens genieten van een onvergetelijke avond samen. Even de pauzeknop indrukken en er samen tussenuit zijn. Proosten, feesten, swingen, samen zijn, we waren er met z’n allen hard aan toe. UIT je Diak was echt ons feest: een programma vol energie en gezelligheid om lekker uit je dak te gaan. Energieke muzikanten als Flemming, Edsilia Rombley, Jeroen van der Boom en Ricardo Phatt met New Amsterdam Orchestra zorgden samen met rondspringende collega’s voor een onvergetelijke avond. Een ongedwongen sfeer, samen er even tussenuit en het Diak ging eraf.

> Lees meer

Oprichting Jong Diak

In januari richtten enthousiaste collega’s Jong Diak op. Dat wil collega’s tot 35 jaar of ‘jong van geest’ aantrekken en binden. En een netwerk creëren waar de volgende drie pijlers centraal staan:

  • Verbinden van collega’s van verschillende afdelingen en functies
  • Inspireren en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling bieden
  • Denktank platform waar diverse vraagstukken neergelegd kunnen worden
> Lees meer

Nieuw management traineeship

In augustus startten we met een nieuw management traineeship. Collega’s met managementambitie en -talent krijgen hiermee de mogelijkheid en begeleiding om zich in 1,5 jaar klaar te stomen voor een zelfstandige leidinggevende functie. We vinden het belangrijk dat collega’s die dit willen de kans krijgen om zich door te ontwikkelen tot manager in ons ziekenhuis. Bovendien helpt hun huidige ervaring in onze organisatie om een goede leidinggevende te worden.

> Lees meer

12 mei Lancering Verpleegkundige Staf

Op de geboortedag van Florence Nightingale is het De Dag van de Verpleging en de Dag van de Zorg. Dé dag voor het bestuur van de nieuwe Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis (VSD) om zich voor het eerst aan de verpleegkundige collega’s te presenteren.

> Lees meer

Gezonder werken in de nacht

De nachtdiensten voor onze collega’s gezonder maken. Met dat doel startten we de pilot Gezonder werken in de nacht. We testten welke interventies passend en effectief zijn.

> Lees meer

Collega’s longafdeling blij met dagstart ‘nieuwe stijl’

Collega’s van de longafdeling ontwikkelden een nieuwe aanpak voor hun dagstart. Dat deden zij in het kader van het project continu verbeteren. Een zelf ontworpen kwaliteitsinnovatiebord speelt een centrale rol.

> Lees meer

Senior verpleegkundige in opleiding aan het woord

In 2021 startte het project Verpleegkundige functiedifferentiatie in ons ziekenhuis. Tijdens dit project konden verpleegkundigen solliciteren op de functie senior verpleegkundige. Bijna een jaar verder is de eerste groep seniorverpleegkundigen al afgestudeerd en zit de tweede groep middenin hun scholingen. In oktober start de laatste groep en hier kun je je nog voor inschrijven. Om je een beeld te geven van de opleiding deelt mbo-verpleegkundige Sabina Trip haar ervaringen tot nu toe.

> Lees meer

18 voedingsassistenten behalen diploma

In juni ontvingen 18 voedingsassistenten van ons ziekenhuis hun diploma ‘Facilitair zorgmedewerker’ én een certificaat waarmee zij zich ‘ambassadeur van gastvrijheid’ mogen noemen. Met dit diploma op zak is de kennis over bijvoorbeeld voedings- en dieetleer helemaal up to date en zijn zij goed toegerust op ons nieuwe voedingsconcept.

> Lees meer

Chirurg José Volders behaalt prestigieus Europees examen

Onze chirurg José Volders behaalde als één van de eerste chirurgen in Nederland het European Breast Examination en mag zichzelf nu ‘Fellow of the European Board of Surgery in Breast Surgery’ noemen. Een prachtige prestatie.

> Lees meer

Alle SEH-artsen gecertificeerde supervisoren spoedechografie

SEH-arts en collega Merel Trijzelaar behaalde het certificaat Spoedechografie op de SEH. Een mooie mijlpaal, want met haar certificering zijn alle SEH-artsen officieel gecertificeerd. Ook AIOS Niels van der Naald haalde het examen vandaag.

> Lees meer

Promotie Research analist Tamara van Gorkom

Collega Tamara van Gorkom promoveerde in december aan de Universiteit van Leiden op onderzoek naar diagnostiek van de ziekte van Lyme. Haar onderzoek toonde aan dat de huidige (cellulaire) test geen onderscheid kan maken tussen een doorgemaakte en een actieve besmetting met de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt.

> Lees meer

Certificaat verpleegkundig leiderschap

Negen enthousiaste collega’s rondden succesvol het Nightingale-traject af. Dit programma staat in het teken van verpleegkundig leiderschap. Tijdens een feestelijke afsluiting van het Nightingale traject ontvingen de verpleegkundigen hun certificaat.

> Lees meer

Collega’s OKC Utrecht in Helden van de Zorg

In februari waren er opnames voor het tv-programma Helden van de Zorg van SBS6. De opnames waren in ons operatiekamer complex (OKC) in Utrecht. De opnameploeg was erg onder de indruk van de goede werksfeer en het teamwork van onze collega’s. Die kregen als dank voor de medewerking een tafelvoetbalspel cadeau.

> Lees meer

Informatiebeveiliging

We willen onze informatiebeveiliging laten voldoen aan de NEN7510-norm. Daarvoor hebben we een plan van aanpak gemaakt, dat de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft goedgekeurd. We deden een nulmeting met de NEN7510-norm, aan de hand waarvan we verbeteracties konden opstellen.

> Lees meer

Roparun Team 19 doneert €23.000,-

Tijdens het Pinksterweekend deed Team 19 van het Diakonessenhuis voor de 23ste keer mee aan de Roparun.

> Lees meer

Zie ook

We geloven in de kracht van samenwerking. In ons land organiseren we de zorg steeds meer vanuit netwerken. Dat vraagt om intensieve samenwerking met andere instellingen en organisaties uit de 0e,1e, 2e en 3e lijn. Daarbij kijken we altijd naar onze toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Zo leveren we toegankelijke, mensgerichte zorg van topkwaliteit.

Thuiszorgmedewerkers lopen mee bij Dermatologie

Wat heb je aan kennis als je het niet kunt delen? Zo dachten onze collega’s van de polikliniek Dermatologie ook. Hun kennis over eczeem deelden ze met collega’s van thuiszorgorganisatie Allerzorg. Anouk Verhagen, Kinderverpleegkundige bij Allerzorg, liep daarom mee met verpleegkundig specialist Monique Doffer op de polikliniek Dermatologie in Utrecht.

> Lees meer

Podcastserie voor huisartsen

We startten we met de podcastserie ‘DoktersDichtbij’. In deze podcastserie spreken huisartsen met onze medisch specialisten over onderwerpen die voor zowel huisartsen als medisch specialisten van belang zijn. Belangrijke vraag daarbij is hoe we samen deskundige zorg van hoge kwaliteit aan onze patiënten kunnen geven. We hebben het over veel voorkomende ziektebeelden en bespreken afwegingen over diagnostiek en behandeling en de onderlinge samenwerking.

> Lees meer

Nieuw digitaal platform voor regelen vervolgzorg

Vanaf half mei maakten we voor het regelen van vervolgzorg voor onze patiënten gebruik van ZorgDomeinTransfer. In dit digitale systeem kunnen zorgcoördinatoren en transferverpleegkundigen zoeken naar een geschikte plek voor patiënten die na ziekenhuisopname niet (meteen) naar huis kunnen. ZorgDomein Transfer vervangt het eerdere Zorgspoor.

> Lees meer

Hartfalenspreekuur in De Bilt

Patiënten met hartfalen, die wonen in De Bilt en Bilthoven, konden vanaf juni voor een deel van hun ziekenhuisafspraken terecht in Gezondheidscentrum De Bilt. Hier krijgen ze de specialistische zorg die zij van ons ziekenhuis gewend zijn, maar dan dichter bij huis. In de regio Utrecht zijn wij het eerste ziekenhuis dat deze zorg naar patiënten toe brengt. We starten met een pilot van een jaar. Als de ervaringen positief zijn, kijken we of we dit kunnen uitbreiden naar andere locaties in de regio.

> Lees meer

Antibiotica per infuus thuis

In ons ziekenhuis komen patiënten die langdurig antibiotica per infuus krijgen, in aanmerking voor thuisbehandeling. Patiënten vinden thuisbehandeling vaak prettiger én het beperkt kosten. Daarom maakten we dit met een nieuwe manier van werken makkelijker voor artsen en verpleegkundigen.

> Lees meer

Met nieuwe AED’s naar een hartveilig Overvecht

Ons ziekenhuis plaatste 6 à 8 nieuwe AED’s, hartstarters, in Overvecht. Daarmee maakten we het AED-netwerk in deze wijk dekkend. De eerste AED werd geplaatst bij Zorgcentrum Careyn Rosendael. Samen met partijen in de wijk zorgden voor reanimatietrainingen voor bewoners en jongeren en een (hart) gezondheidsmarkt.

> Lees meer

IC ontvangt internationale collega's

In de Jaarbeurs was het EfCCNA congres, het internationale congres voor IC-verpleegkundigen. Op verzoek van de organisatie ontving onze IC een groep deelnemers, met het doel elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen.

> Lees meer

Toegankelijker wijkverpleging Zuidoost Utrecht

Verschillende thuiszorgaanbieders, huisartsen, wijkmanagers en ons ziekenhuis sloegen de handen ineen om de toegang tot wijkverpleging in de regio Zuidoost Utrecht te verbeteren. Zij doen dit vanuit het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden. Bedoeling is om met elkaar deze zorg slimmer in te richten is en beter toegankelijk te maken. De ambitie is ‘wijkverpleging zegt geen nee’.

> Lees meer

Caroline van der Plas bezoekt Spoedeisende hulp

Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de BBB Caroline van der Plas liep een dienst mee op onze SEH. Het doel van dit werkbezoek was om Caroline een indruk te geven van het werk op een SEH.

> Lees meer

Verpleegkundig specialisten ontvangen voorzitter V&VN-VS

De verpleegkundig specialisten van ons ziekenhuis ontvingen Inge Rinzema, voorzitter van de vakgroep verpleegkundig specialisten van V&VN, de beroepsvereniging van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De dag stond in het teken van kennismaking en het delen van ideeën over het profileren en positioneren van de beroepsgroep.

> Lees meer

Transformatieopgave regio Utrecht in beeld

In 2022 brachten we met veel regionale partners de belangrijkste transformatieopgaves in kaart voor de regio Utrecht in kaart. Dat leidde tot een ‘handshake’ met alle betrokken organisaties: zorginstellingen, gemeentes en zorgverzekeraars.

> Lees meer

Regionale samenwerking Juiste Zorg op Juiste Bed

Dit jaar is de analysefase afgerond van Project Juiste Zorg Juiste Bed. Met dit project wilden ziekenhuizen en VVT instellingen in Utrecht en Eemland de doorstroom in de keten verbeteren van de geplande uitplaatsingen van het ziekenhuis naar een VVT-instelling voor patiënten met een indicatie geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of Eerstelijnsverblijf (ELV) Hoog complex.

> Lees meer

Transmurale Inspiratiedag

Meer dan 70 huisartsen uit Utrecht en omgeving (Huisartsen Utrecht Stad, UNICUM Huisartsenzorg en RegiozorgNU) en specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis maakten mooie plannen voor het regionaal afstemmen van Juiste Zorg op de Juiste Plek.

> Lees meer

Huisartsensymposium

Eind november organiseerde ons ziekenhuis samen met de twee huisartsenorganisaties uit de regio (HUS en Unicum) het jaarlijkse huisartsensymposium DoktersDichtbij. Dit keer met als thema ‘Samen naar de toekomst’. 82 huisartsen en 24 medisch specialisten namen deel.

> Lees meer

Inzameling hulpgoederen Diakonessenhuis Suriname

We hebben weer hulpgoederen voor het Diakonessenhuis Suriname ingezameld. We stuurden verschillende medische gebruiksmiddelen en apparatuur naar onze Diak collega’s in Suriname, waaronder couveuses, prikstoelen en keukenmateriaal.

> Lees meer

Utrecht vanaf vandaag een beetje mooier

Begin november bood John Taks, voorzitter Raad van Bestuur, onze muurschildering aan als cadeau voor Utrecht 900 jaar.

> Lees meer

Zie ook

Onze mooie resultaten uit de vorige hoofdstukken zijn het resultaat van een solide basis en sturing. Hier leest u hoe we die in 2022 in ons ziekenhuis organiseerden: met de Raad van Bestuur, het managementteam, de Federatie Medische Staf Diakonessenhuis, de Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis, de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht.

Organisatie

Het Diakonessenhuis is een privaatrechtelijke stichting die in 1844 is opgericht. We zijn een algemeen ziekenhuis op drie locaties: Utrecht (voor acute en complexe zorg), Zeist (voor electieve laagcomplexe zorg, Ouderzorg en diagnostiek) en Doorn (voor Poliklinische zorg en diagnostiek).

> Lees meer

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van het Diakonessenhuis en de reglementen van de Raad van Bestuur en de reglementen van de Raad van Toezicht.

> Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is trots op de manier waarop het ziekenhuis en alle medewerkers afgelopen jaar samen corona en de vele anderen uitdagingen het hoofd wisten te bieden.

> Lees meer

Federatie Medische Staf Diakonessenhuis

De FMSD is namens de gehele medische staf het aanspreekpunt voor bestuursraden, partijen en ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis.

> Lees meer

Ondernemingsraad

Dit was het laatste jaar van de zittingstermijn van de OR die eind 2019 startte. En een aantal OR-leden verliet ons ziekenhuis. Daardoor werkte de OR een tijdje met minder leden. In 2022 was het gelukkig weer makkelijker om de werkvloer op te gaan om contact te hebben met collega’s.

> Lees meer

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het Diakonessenhuis. De Cliëntenraad adviseert gevraagd en op eigen initiatief de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD) over uiteenlopende onderwerpen die cliënten aangaan. Cliënten zijn patiënten, maar ook hun familie, begeleiders en bezoekers.

> Lees meer

Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis

Als een van de eerste ziekenhuizen in ons land hebben we een verpleegkundige staf: de VSD. Die verving vanaf 12 mei de VAR (Verpleegkundige Advies Raad). Per september werd een nieuw bestuur geïnstalleerd. Vanaf toen was de VSD druk bezig met het ontwikkelen van een werkstructuur, het uitrollen van plannen en het opstellen van een jaarplan.

> Lees meer

Zie ook

We zijn een gezonde organisatie en leveren goede zorg vanuit een stevig financieel fundament. We zetten onze middelen op een slimme manier in. Doelmatig omgaan met geld is noodzakelijk in een tijd waarin de zorgvraag groeit en de middelen schaarser worden. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we onze financiële middelen hebben gebruikt en wat onze resultaten zijn. Meer daarover leest u ook in onze jaarrekening.

Het jaar 2022 stond ook in financiële zin voor een deel nog in het teken van corona. Zeker in de eerste vier maanden. We wilden vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds zoveel mogelijk corona- én andere patiënten helpen. In het vervolg van het jaar slaagden we er in onze zorg weer op het niveau van voor corona te brengen. Daarmee leverden we onze bijdrage aan het terugbrengen van de lange wachttijden in de zorg.

Het lukte met vereende krachten van collega’s en de landelijke partijen om het jaar ook financieel goed door te komen. De tijdelijke financiering van de meerkosten voor coronazorg waren noodzakelijk om onze hogere kosten voor corona te kunnen dragen.

In mei namen we een nieuwe versie van ons elektronisch patiëntdossier (EPD) in gebruik. Dat is altijd een complex proces, met registratie-effecten in de administratieve vastlegging van de geleverde zorg. Vanaf augustus werden de registratie-effecten voortvarend opgelost. In de jaarrekening hebben we geen registratie-effecten van de EPD-overgang opgenomen. Ziekenhuizen dragen steeds meer risico’s en wij moeten investeren in ICT, bouw en innovaties. Daarom is voor ons een positief weerstandsvermogen en rendement noodzakelijk. Dat realiseerden we in 2022: € 3,1 miljoen.

Financieel fundament

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is in boekjaar 2022 vrijwel gelijk gebleven aan dat van boekjaar 2021. Dit ondanks een sterke toename van de omzet zorgverzekeringswet. Tegenover deze toename staat namelijk een evenredige toename van de kosten.

> Lees meer

Ontwikkeling 2022 ten opzichte van 2021

Het resultaat over boekjaar 2022 is € 3,1 miljoen. Dat is iets hoger dan het resultaat van boekjaar 2021. Er was een sterke stijging van de omzet zorgprestaties zorgverzekeringswet (+ € 12,5 miljoen), als gevolg van een gestegen zorgaanbod en prijsindexering. Daartegenover stonden ook sterk gestegen personele en materiele kosten door inflatie en de sterke stijging van de energiekosten.

> Lees meer

Personeels- en overige bedrijfskosten

De personeelskosten namen met € 1,9 miljoen toe ten opzichte van 2021. De toename komt voornamelijk door de cao-verhoging. Daarnaast hebben we bij de personeel-gerelateerde balansposten rekening gehouden met de hogere loonkosten. Het aantal fte daalde van 1.938 in 2021 naar 1.916 in 2022. De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) waren € 1,0 miljoen hoger dan in 2021. We streven er natuurlijk naar zo min mogelijk gebruik te maken van PNIL.

> Lees meer

Financiële ratio’s

De financiële gezondheid van ons ziekenhuis is constant gebleven. Dat is zichtbaar in onderstaande ratio’s, die ook de basis zijn voor de afspraken over de financiering. De solvabiliteit steeg door het positieve resultaat bij een gelijkblijvende balans.

> Lees meer

Balans

Op de debetzijde van de balans zien we per saldo een lichte afname. Het saldo Vorderingen nam af met € 2,4 miljoen en de liquide middelen met € 4,4 miljoen. Hier tegenover staat een forse toename van de onderhanden DBC’s van circa € 5,0 miljoen.

> Lees meer

Financiële vooruitblik 2023 en verder

Voor 2023 hebben we een begroting opgesteld met een positief resultaat. Dat is in lijn met voorgaande jaren.

> Lees meer

Risicobeheersing

De risicobereidheid van het Diakonessenhuis als geheel is neutraal, al zijn wij als ziekenhuis risicomijdend waar het zorgprocessen betreft. Om veilige zorg van hoogwaardige kwaliteit te leveren, is het belangrijk dat we onze risico’s goed in beeld hebben en dat we oog hebben voor verbeterpotentieel op onderwerpen waarop we willen excelleren. Om dit te bereiken werken we met een verbeterkalender die tot stand komt op basis van de verbetersystematiek Kwaliteit, Risicomanagement en Valorisatie (KRV).

> Lees meer